Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 14.02 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.7 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.5 2018-12
Inflacja 1.21 2019-10
Stopa Procentowa 12.41 2019-10
Bilans Handlowy -47.79 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -25.6 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -17.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 55 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 33 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.7 2019-06
PKB 1.59 2018-12
Pkb Per Capita 14385 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 27114 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2461 2019-06
Rolnictwo w PKB 32 2019-06
Budownictwo w PKB 67.9 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 154 2019-06
Transport w PKB 176 2019-06
Media w PKB 24.5 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.5 2018-12
Populacja 0.1 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.21 2019-10
Inflacja Żywności 1.28 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 113 2019-10
Inflacja Bazowa 1.32 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118 2019-10
Cpi Transport 124 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 115 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.84 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 82.66 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -7.89 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 12.41 2019-10
Bilans Banków 23609 2019-08
Stopa Depozytowa 3.29 2018-12
Bilans Banku Centralnego 9040 2019-08
Rezerwy Walutowe 539 2019-10
Podaż Pieniądza M1 5087 2019-09
Podaż Pieniądza M2 10607 2019-09
Podaż Pieniądza M3 18155 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -47.79 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -25.6 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -17.1 2018-12
Eksport 29.87 2019-10
Import 77.66 2019-10
Rachunek kapitałowy -27.1 2019-06
Dług Zagraniczny 5557 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 41.8 2019-06
Terms of Trade 116 2019-06
Przyjazdy Turystów 35960 2019-10
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 55 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1932 2019-06
Dług Publiczny 12075 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 1808 2019-06
Rating Kredytowy 40 2019-12
Bilans Budżetu 124 2019-06
Wydatki Rządowe 1174 2019-06
Wydatki Wojskowe 22.3 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 33 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 3196 2017-03
Adresy IP 21123 2017-03
Index Konkurencyjności 59.6 2019-12
Ranking Konkurencyjności 76 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 66 2018-12
Ranking Korupcji 28 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 100 2019-12
Produkcja Przemysłowa -11.4 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 29.8 2019-09
Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 7779 2019-09
Kredyt Konsumencki 1626 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 3425 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Seszele - Wskaźniki ekonomiczne.