Penn West Petroleum | Przepływy Pieniężne Z Działalności Finansowej

W Ubiegłym Roku:

-436M CAD