Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 6205.95 6020 6047 6074 6101 6156
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.90 0.6 1.4 1.8 2 2.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.00 1.5 1.7 2.1 2.5 2.9
Inflacja 3.10 3.3 4 3.8 3.6 3.8
Stopa Procentowa 4.25 4.25 4 4 3.75 3.5
Bilans Handlowy -414199.00 -185000 -140000 -140000 -140000 -105000
Saldo Obrotów Bieżących 349.00 -75 -300 -300 -300 120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70 -1 -1 0.2 0.2 0.2
Dług Publiczny do PKB 20.20 23.5 23.5 22.8 22.8 22.8
Budżet Państwa do PKB -1.30 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.90 0.6 1.4 1.8 2 2.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.00 1.5 1.7 2.1 2.5 2.9
PKB 40.84 42 42 43 43 43
Środki Trwałe Brutto 11246633.00 11229910 11522861 11482812 11527799 11857024
Pkb Per Capita 5394.46 5500 5500 5700 5700 5700
Pkb Per Capita Ppp 12063.00 12400 12400 12700 12700 12700
Pkb W Cenach Stałych 53628640.00 50256002 54487576 54754841 54969356 56067716
Rolnictwo w PKB 5725767921.00 2911414312 3511393098 5846009047 5868912119 3613223498
Budownictwo w PKB 3021935442.00 3202339083 3155657226 3085396086 3097483828 3247171286
Przemysł w PKB 10258616819.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
Usługi w PKB 25044257756.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
Media w PKB 4149820643.00 3733390895 4603398205 4236966877 4253566159 4736896753
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Płaca Minimalna 2192.84 2113 2113 2180 2180 2180
Koszty Utrzymania Rodziny 2556300.00 2556300 2556300 2556300 2556300 2438000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4899500.00 4997004 5038400 5038400 5038400 5068400
Wynagrodzenia w Przemyśle 282.10 283 292 292 292 300
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2700600.00 2653777 2752000 2752000 2752000 2800000
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 3.10 3.3 4 3.8 3.6 3.8
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.30 105 106 106 106 109
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 122.20 126 127 127 127 130
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.50 2.7 3 2.8 2.6 2.6
Inflacja Żywności 1.90 2.5 3 3.5 3.5 6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.30 107 109 109 109 113
Cpi Transport 112.50 112 115 114 117 119
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.70 106 107 108 109 111
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 4.25 4.25 4 4 3.75 3.5
Stopa Depozytowa 3.94 3.94 3.94 3.94 3.69 3.69
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -414199.00 -185000 -140000 -140000 -140000 -105000
Saldo Obrotów Bieżących 349.00 -75 -300 -300 -300 120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70 -1 -1 0.2 0.2 0.2
Import 1163475.00 945000 940000 940000 940000 955000
Eksport 706988.00 760000 800000 800000 800000 850000
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 20.20 23.5 23.5 22.8 22.8 22.8
Budżet Państwa do PKB -1.30 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Wydatki Rządowe 6352316.00 6222343 8014723 6485715 6511124 8247150
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.00 9 9 9 9 9
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -2.80 -1.6 2.3 2.6 2.9 3.1
Zmiany Zapasów 2790773.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Cena Benzyny 0.82 0.8 0.78 0.76 0.74 0.74
Wydatki Konsumpcyjne 37516199.00 37513847 40702681 38304039 38454104 41883059


Paragwaj - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.