Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Waluta 6840.00 6883 6925 6968 7011 7098

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb -1.82 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.00 2.3 2.6 3.3 4.2 4
Stopa Bezrobocia 6.80 6.8 6.9 6.9 6.9 6.6
Inflacja 11.50 8.7 7.2 4 2.7 2.5
Stopa Procentowa 7.75 8.25 8.5 8.5 8 8
Bilans Handlowy -265552.00 -331143 -454270 -326255 -306188 -219921
Saldo Obrotów Bieżących -720.20 180 180 180 180 180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.20 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
Dług Publiczny do PKB 33.90 26 26 26 26 23
Budżet Państwa do PKB -5.50 -4 -4 -4 -2.5 -2.5
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb -1.82 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.00 2.3 2.6 3.3 4.2 4
PKB 35.30 37.7 38.2 38.2 38.2 38.2
Środki Trwałe Brutto 16723651.00 14913979 15515043 17052848 17275531 17734962
PKB Per Capita 5645.98 5250 5250 5250 5250 5290
PKB Per Capita PPP 12335.47 12560 12560 12560 12560 12620
Pkb W Cenach Stałych 54488545877.00 55895721 55895721 55895721 55895721 55895721
Rolnictwo w PKB 3477782806.00 4342778397 2333695846 2407049148 3592549639 2503331114
Budownictwo w PKB 4297968642.00 4117652750 4129963245 4225425002 4439801607 4394442002
Przemysł w PKB 11001553369.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
Usługi w PKB 26528870575.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
Media w PKB 3567030725.00 2935535461 3009852436 3685259939 3684742739 3832670337

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 6.80 6.8 6.9 6.9 6.9 6.6
Płaca Minimalna 2289.32 2180 2180 2180 2180 2180
Populacja 7.35 7.45 7.45 7.55 7.55 7.55
Wynagrodzenia w Przemyśle 304.80 300 300 300 300 300

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 11.50 8.7 7.2 4 2.7 2.5
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 119.90 121 122 123 125 126
Inflacja Bazowa 8.30 6.5 5.1 4.6 4.1 4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 154.40 154 155 156 159 159
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 18.49 8.4 5.5 2.5 2.3 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 113.50 120 120 117 117 123
Cpi Transport 146.30 147 148 148 149 149
Indeks Cen Konsumenta Cpi 122.70 123 124 125 126 127
Inflacja Żywności 18.60 17 14 12 10 8

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa 7.75 8.25 8.5 8.5 8 8
Stopa Depozytowa 3.37 3.37 3.87 4.12 4.12 4.12

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy -265552.00 -331143 -454270 -326255 -306188 -219921
Saldo Obrotów Bieżących -720.20 180 180 180 180 180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.20 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
Eksport 933867.00 689479 792698 931803 857479 949698
Import 1199419.00 1143749 1118953 1237991 1178397 1169619

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 33.90 26 26 26 26 23
Budżet Państwa do PKB -5.50 -4 -4 -4 -2.5 -2.5
Wydatki Rządowe 7726853.00 7592914 7911039 11852969 7981839 12327087

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.00 9 9 9 9 9

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -4.30 -2.5 2.7 2.7 1.5 2.1
Zmiany Zapasów 6792709.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Wydatki Konsumpcyjne 44250286.00 41217463 43144244 47693805 45710545 49601557
Cena Benzyny 1.21 1.25 1.3 1.35 1.39 1.4


Paragwaj - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.