Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 6847.43 6878 6909 6941 6971 7033

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 7.40 1.5 1.7 0.9 2.6 2.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.20 0.5 6.5 3.8 2.5 2.5
Stopa Bezrobocia 7.60 7.7 7.6 7.4 7.3 6.9
Inflacja 2.20 1.7 1.9 2.1 2.5 3.5
Stopa Procentowa 0.75 0.75 0.75 1 1.25 2.5
Bilans Handlowy -284748.00 -105000 -320000 -320000 -105000 -105000
Saldo Obrotów Bieżących 298.30 120 120 120 180 180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Dług Publiczny do PKB 22.90 23 23 23 23 23
Budżet Państwa do PKB -2.40 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 7.40 1.5 1.7 0.9 2.6 2.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.20 0.5 6.5 3.8 2.5 2.5
PKB 38.15 37.7 37.7 37.37 37.7 38.2
Środki Trwałe Brutto 12927938.00 12184185 11818431 11762230 12647184 12647184
Pkb Per Capita 5310.63 5300 5300 5300 5300 5380
Pkb Per Capita Ppp 12684.60 12600 12600 12600 13000 13000
Pkb W Cenach Stałych 49624703832.00 53849442 53849442 53768490107 55895721 55895721
Rolnictwo w PKB 2961487113.00 4076220194 3892076912 6376189604 4231116561 4231116561
Budownictwo w PKB 3975472556.00 3336767749 3360179442 3359254999 3463564923 3463564923
Przemysł w PKB 9783424132.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
Usługi w PKB 24005594318.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
Media w PKB 3540392306.00 4891798997 3740253927 4340106066 5077687359 5077687359

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 7.60 7.7 7.6 7.4 7.3 6.9
Płaca Minimalna 2192.84 2180 2180 2180 2180 2180
Populacja 7.15 7.25 7.25 7.25 7.35 7.45
Wynagrodzenia w Przemyśle 291.00 300 300 300 300 300

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 2.20 1.7 1.9 2.1 2.5 3.5
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109.30 109 108 109 112 112
Inflacja Bazowa 3.40 2.7 2.9 2.9 3.5 3.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 130.40 130 130 129 133 134
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.30 3.9 3.7 3.5 3.3 3.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.40 108 108 107 116 110
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107.30 107 108 109 117 110
Cpi Transport 114.40 116 116 114 124 119
Inflacja Żywności 3.30 0.5 0.8 0.8 1.5 2.5

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.75 0.75 0.75 1 1.25 2.5
Stopa Depozytowa 3.94 4.19 3.94 3.94 4.94 4.94

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -284748.00 -105000 -320000 -320000 -105000 -105000
Saldo Obrotów Bieżących 298.30 120 120 120 180 180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Import 973352.00 1070000 1070000 1070000 1090000 1090000
Eksport 688604.00 750000 750000 750000 750000 750000

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 22.90 23 23 23 23 23
Budżet Państwa do PKB -2.40 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5
Wydatki Rządowe 7109585.00 8474706 8258755 6900358 8796745 8796745

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.00 9 9 9 9 9

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -1.40 0.7 1.3 1.3 2.1 2.1
Zmiany Zapasów -1835551.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wydatki Konsumpcyjne 36616901.00 43038703 40946939 39255261 44674174 44674174
Cena Benzyny 0.63 0.68 0.58 0.55 0.65 0.65


Paragwaj - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.