Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 6413.00 6480 6511 6543 6574 6637
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 0.4 1.3 1.7 2 2.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.00 0.3 1.5 2.1 2.3 2.5
Inflacja 1.90 2 3.3 3.6 3.7 3.8
Stopa Procentowa 4.00 3.75 3.75 3.75 3.5 3.5
Bilans Handlowy -440843.00 -480000 -370000 -260000 -240000 -320000
Saldo Obrotów Bieżących 60.70 -20 300 400 280 120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70 -1 0.2 0.2 0.2 0.2
Dług Publiczny do PKB 20.20 23.5 22.8 22.8 22.8 22.8
Budżet Państwa do PKB -1.30 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 0.4 1.3 1.7 2 2.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.00 0.3 1.5 2.1 2.3 2.5
PKB 40.84 42 43 43 43 43
Środki Trwałe Brutto 9285613.00 11364238 10227894 9480611 9499182 11648344
Pkb Per Capita 5394.46 5500 5700 5700 5700 5700
Pkb Per Capita Ppp 12063.00 12400 12700 12700 12700 12700
Pkb W Cenach Stałych 50854979.00 53737501 54413423 51922934 52024644 55080939
Rolnictwo w PKB 4057615355.00 3463055337 5818349008 4142825277 4150940508 3549631720
Budownictwo w PKB 2840605462.00 3112216517 3067264474 2900258177 2905939388 3190021930
Przemysł w PKB 9693483544.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
Usługi w PKB 25297398875.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
Media w PKB 3565313864.00 4540027925 4212504130 3640185455 3647316083 4653528623
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Płaca Minimalna 2192.84 2113 2180 2180 2180 2180
Koszty Utrzymania Rodziny 2556300.00 2556300 2556300 2556300 2556300 2438000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4899500.00 5038400 5038400 5038400 5038400 5068400
Wynagrodzenia w Przemyśle 287.50 292 292 292 292 300
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2700600.00 2752000 2752000 2752000 2752000 2800000
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 1.90 2 3.3 3.6 3.7 3.8
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.90 106 106 107 108 109
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 124.50 125 126 127 127 129
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.80 3 2.8 2.6 2.5 2.6
Inflacja Żywności 0.50 2 2.3 2.5 2.7 3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.70 107 108 109 110 111
Cpi Transport 113.90 113 114 117 118 117
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.50 105 107 109 109 109
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 4.00 3.75 3.75 3.75 3.5 3.5
Stopa Depozytowa 3.94 3.94 4.19 3.69 3.69 4.19
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -440843.00 -480000 -370000 -260000 -240000 -320000
Saldo Obrotów Bieżących 60.70 -20 300 400 280 120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70 -1 0.2 0.2 0.2 0.2
Import 1055556.00 1060000 1050000 910000 970000 1070000
Eksport 614713.00 580000 680000 650000 730000 750000
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 20.20 23.5 22.8 22.8 22.8 22.8
Budżet Państwa do PKB -1.30 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Wydatki Rządowe 6729500.00 7904392 6447601 6870820 6884279 8102002
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.00 9 9 9 9 9
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 6.20 -1 0.8 1.3 1.7 1.9
Zmiany Zapasów 2093939.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Cena Benzyny 0.77 0.7 0.69 0.67 0.65 0.61
Wydatki Konsumpcyjne 38110139.00 40142369 38078942 38910452 38986672 41145928


Paragwaj - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.