Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 6517.21 6494 6524 6555 6586 6648
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 2.40 1.3 1.7 2 2.2 2.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.80 1.5 2.1 2.3 2.5 3.1
Stopa Bezrobocia 6.20 6.8 6.2 5.8 6.5 5.4
Inflacja 2.80 2.3 2.8 3.3 3.8 3.8
Stopa Procentowa 4.00 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5
Bilans Handlowy -592799.00 -140000 -260000 -240000 -105000 -105000
Saldo Obrotów Bieżących -391.80 300 400 280 120 180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
Dług Publiczny do PKB 20.20 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8
Budżet Państwa do PKB -1.30 -1.5 -1.3 -1.3 -1.5 -1.3
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 2.40 1.3 1.7 2 2.2 2.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.80 1.5 2.1 2.3 2.5 3.1
PKB 40.84 43 43 43 43 44
Środki Trwałe Brutto 11123477.00 10152319 9383112 11251397 11401564 11755012
Pkb Per Capita 5394.46 5700 5700 5700 5700 5800
Pkb Per Capita Ppp 12063.00 12700 12700 12700 12700 13000
Pkb W Cenach Stałych 50654797.00 54011890 51389465 51440320 52126353 53742270
Rolnictwo w PKB 2932795861.00 5775413605 4100260892 2966552341 3006115758 3099305346
Budownictwo w PKB 3351278846.00 3044630177 2870460225 3389852066 3435060817 3541547702
Przemysł w PKB 9843681009.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
Usługi w PKB 25255436502.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
Media w PKB 3516102726.00 4181418754 3602785313 3556573068 3604005294 3715729458
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 6.20 6.8 6.2 5.8 6.5 5.4
Płaca Minimalna 2192.84 2180 2180 2180 2180 2180
Populacja 7.05 7.3 7.3 7.3 7.25 7.35
Koszty Utrzymania Rodziny 2556300.00 2556300 2556300 2556300 2438000 2538000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4899500.00 5038400 5038400 5038400 5068400 5080400
Wynagrodzenia w Przemyśle 287.50 292 292 292 300 300
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2700600.00 2752000 2752000 2752000 2800000 2850000
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 2.80 2.3 2.8 3.3 3.8 3.8
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.70 107 108 108 109 113
Inflacja Bazowa 2.30 3.2 3.5 3.7 3.9 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.1 0.2 0.4 0.3 0.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 124.80 127 126 126 128 131
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.00 2.8 2.6 2.5 2.6 2.9
Inflacja Żywności 3.60 2.3 2.5 2.7 3 3.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.80 107 108 109 110 114
Cpi Transport 114.00 113 117 117 118 123
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.10 106 108 108 110 114
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 4.00 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5
Stopa Depozytowa 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -592799.00 -140000 -260000 -240000 -105000 -105000
Saldo Obrotów Bieżących -391.80 300 400 280 120 180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
Import 1082743.00 1060000 910000 970000 1070000 1090000
Eksport 489945.00 580000 650000 730000 750000 750000
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 20.20 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8
Budżet Państwa do PKB -1.30 -1.5 -1.3 -1.3 -1.5 -1.3
Wydatki Rządowe 6611521.00 6399958 6800160 6687553 6776809 6986890
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.00 9 9 9 9 9
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.50 0.8 1.3 1.7 1.9 2.5
Zmiany Zapasów 1874018.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Cena Benzyny 0.77 0.85 0.87 0.89 0.91 0.91
Wydatki Konsumpcyjne 38693183.00 37797570 38510295 39138155 39660513 40889988


Paragwaj - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.