Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 6439.00 6409 6440 6471 6502 6564
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 0.8 1.3 1.7 2.2 2.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.00 1 2.1 2.5 2.7 2.5
Inflacja 2.60 2.9 3.3 3.6 3.7 3.8
Stopa Procentowa 4.00 3.75 3.75 3.75 3.5 3.5
Bilans Handlowy -373509.00 -140000 -140000 -140000 -260000 -105000
Saldo Obrotów Bieżących 60.70 -20 300 400 280 120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70 -1 0.2 0.2 0.2 0.2
Dług Publiczny do PKB 20.20 23.5 22.8 22.8 22.8 22.8
Budżet Państwa do PKB -1.30 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 0.8 1.3 1.7 2.2 2.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.00 1 2.1 2.5 2.7 2.5
PKB 40.84 42 43 43 43 43
Środki Trwałe Brutto 9285613.00 11738136 11772127 11482812 11527799 12184185
Pkb Per Capita 5394.46 5500 5700 5700 5700 5700
Pkb Per Capita Ppp 12063.00 12400 12700 12700 12700 12700
Pkb W Cenach Stałych 50854979.00 51878075 52028301 54735079 52126353 53849442
Rolnictwo w PKB 4057615355.00 3926994406 3938366012 5846009047 5868912119 4076220194
Budownictwo w PKB 2840605462.00 3214612475 3223921198 3085396086 3097483828 3336767749
Przemysł w PKB 9693483544.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
Usługi w PKB 25297398875.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
Media w PKB 3565313864.00 4712715797 4726362657 4236966877 4253566159 4891798997
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Płaca Minimalna 2192.84 2113 2180 2180 2180 2180
Koszty Utrzymania Rodziny 2556300.00 2556300 2556300 2556300 2556300 2438000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4899500.00 5038400 5038400 5038400 5038400 5068400
Wynagrodzenia w Przemyśle 282.10 292 292 292 292 300
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2700600.00 2752000 2752000 2752000 2752000 2800000
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 2.60 2.9 3.3 3.6 3.7 3.8
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.30 106 106 107 108 109
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 122.20 125 126 127 127 129
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.20 3 2.8 2.6 2.5 2.6
Inflacja Żywności 1.30 2 2.3 2.5 2.7 3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.40 109 109 108 109 113
Cpi Transport 112.30 115 114 114 117 119
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.90 107 108 107 109 111
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 4.00 3.75 3.75 3.75 3.5 3.5
Stopa Depozytowa 3.94 3.94 4.19 3.69 3.69 4.19
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -373509.00 -140000 -140000 -140000 -260000 -105000
Saldo Obrotów Bieżących 60.70 -20 300 400 280 120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70 -1 0.2 0.2 0.2 0.2
Import 1022527.00 1050000 1050000 910000 970000 1070000
Eksport 649018.00 680000 680000 650000 730000 750000
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 20.20 23.5 22.8 22.8 22.8 22.8
Budżet Państwa do PKB -1.30 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Wydatki Rządowe 6729500.00 8164457 8188099 6485715 6511124 8474706
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.00 9 9 9 9 9
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.70 -1 0.8 1.3 1.7 1.9
Zmiany Zapasów 2093939.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Cena Benzyny 0.77 0.7 0.68 0.67 0.65 0.68
Wydatki Konsumpcyjne 38110139.00 41463105 41583172 38304039 38454104 43038703


Paragwaj - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.