Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 6897.30 6936 6975 7014 7053 7132

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.5 0.6 0.2 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.90 4 2.7 4 2 4
Stopa Bezrobocia 8.60 7.3 7 7 6.8 6.9
Inflacja 6.40 2.5 2.3 2 2.5 2.8
Stopa Procentowa 2.75 1.75 2.25 2.25 2.25 2.25
Bilans Handlowy -268826.00 -220000 -200000 80000 80000 -200000
Saldo Obrotów Bieżących 595.60 180 180 180 180 180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.20 2.1 0.5 0.5 0.5 0.5
Dług Publiczny do PKB 33.90 34 26 26 26 26
Budżet Państwa do PKB -7.30 -8 -5 -5 -5 -5
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.5 0.6 0.2 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.90 4 2.7 4 2 4
PKB 35.30 37.7 37.7 37.7 37.7 38.2
Środki Trwałe Brutto 14990081.00 14921642 14884179 15589684 15289883 15518508
Pkb Per Capita 5162.96 5200 5250 5250 5250 5250
Pkb Per Capita Ppp 12335.47 12450 12560 12560 12560 12560
Pkb W Cenach Stałych 53453743716.00 55895721 55895721 55895721 55895721 55895721
Rolnictwo w PKB 4325446270.00 4007858843 6109782996 4498464121 4411955195 4168173197
Budownictwo w PKB 4141193638.00 4308642015 4038205587 4306841384 4224017511 4480987695
Przemysł w PKB 10457313806.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
Usługi w PKB 25956125184.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
Media w PKB 2916356987.00 3856209860 4139218248 3033011266 2974684127 4010458254

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 8.60 7.3 7 7 6.8 6.9
Płaca Minimalna 2289.32 2180 2180 2180 2180 2180
Populacja 7.25 7.35 7.35 7.35 7.35 7.45
Wynagrodzenia w Przemyśle 295.90 300 300 300 300 300

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 6.40 2.5 2.3 2 2.5 2.8
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 113.60 115 116 117 120 121
Inflacja Bazowa 5.00 5.6 6 5.8 5.5 5.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 140.40 133 144 142 143 152
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.30 9.9 8.7 6.8 5.5 5.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113.40 111 112 112 116 114
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110.40 110 110 110 113 113
Cpi Transport 124.30 125 125 126 126 127
Inflacja Żywności 13.60 11 9.4 6 4.8 5.5

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 2.75 1.75 2.25 2.25 2.25 2.25
Stopa Depozytowa 3.94 4.19 4.69 4.69 4.69 4.69

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -268826.00 -220000 -200000 80000 80000 -200000
Saldo Obrotów Bieżących 595.60 180 180 180 180 180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.20 2.1 0.5 0.5 0.5 0.5
Import 1112295.00 870000 850000 745000 745000 950000
Eksport 843469.00 650000 650000 825000 825000 750000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 33.90 34 26 26 26 26
Budżet Państwa do PKB -7.30 -8 -5 -5 -5 -5
Wydatki Rządowe 7453306.00 9788695 7015299 7751438 7602372 10180243

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.00 9 9 9 9 9

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 5.70 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Zmiany Zapasów -3111761.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Wydatki Konsumpcyjne 40294895.00 43667704 40709691 41906691 41100793 45414412
Cena Benzyny 0.80 0.76 0.72 0.69 0.65 0.62


Paragwaj - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.