Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 6255.00 6303 6328 6355 6381 6433
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 -1 0.6 5.4 5.4 6.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.5 3.7 3.6 3.9 3.8
Inflacja 3.10 3.7 4.2 4 3.8 3.8
Stopa Procentowa 4.75 4.75 4.75 4.75 5 5.75
Bilans Handlowy -249960.00 -195000 -185000 -140000 -140000 -105000
Saldo Obrotów Bieżących -67.20 260 -75 -300 -300 120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70 -1 -1 -1 0.2 0.2
Dług Publiczny do PKB 20.20 25.3 23.5 23.5 22.8 22.8
Budżet Państwa do PKB -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 -1 0.6 5.4 5.4 6.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.5 3.7 3.6 3.9 3.8
PKB 29.73 33 33 33 32 32
Środki Trwałe Brutto 11330247.00 10657354 11000354 11738136 11772127 12184185
Pkb Per Capita 3905.93 4300 4300 4300 4400 4400
Pkb Per Capita Ppp 8827.00 9100 9100 9100 9400 9400
Pkb W Cenach Stałych 53679730.00 53233490 51002758 55612200 55773239 57725464
Rolnictwo w PKB 3790535141.00 4537675675 3023432617 3926994406 3938366011 4076220194
Budownictwo w PKB 3102907794.00 3222988957 3202463545 3214612475 3223921198 3336767749
Przemysł w PKB 10315204295.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
Usługi w PKB 26270577091.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
Media w PKB 4548953472.00 4111579143 3615942790 4712715797 4726362657 4891798997
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Płaca Minimalna 2112.56 2113 2113 2113 2180 2180
Koszty Utrzymania Rodziny 2556300.00 2556300 2556300 2556300 2556300 2438000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4899500.00 4997004 5038558 5038400 5038400 5068400
Wynagrodzenia w Przemyśle 282.10 283 284 292 292 300
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2700600.00 2653777 2657976 2752000 2752000 2800000
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 3.10 3.7 4.2 4 3.8 3.8
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.70 105 105 106 106 109
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 123.60 123 124 125 126 129
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.00 1.6 1.4 1.5 1.7 3.3
Inflacja Żywności 1.10 1.8 2.5 3 3.5 6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.70 106 108 109 109 113
Cpi Transport 110.70 111 113 115 114 119
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.20 106 106 107 108 111
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 4.75 4.75 4.75 4.75 5 5.75
Stopa Depozytowa 3.94 3.94 3.94 3.94 4.19 4.69
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -249960.00 -195000 -185000 -140000 -140000 -105000
Saldo Obrotów Bieżących -67.20 260 -75 -300 -300 120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70 -1 -1 -1 0.2 0.2
Import 697518.00 935000 945000 940000 940000 955000
Eksport 947478.00 740000 760000 800000 800000 850000
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 20.20 25.3 23.5 23.5 22.8 22.8
Budżet Państwa do PKB -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Wydatki Rządowe 7880750.00 6256175 6362222 8164457 8188099 8474706
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.00 9 9 9 9 9
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -4.60 0.7 3.1 3.4 3.4 3.1
Zmiany Zapasów 1989453.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Cena Benzyny 0.74 0.74 0.72 0.7 0.68 0.68
Wydatki Konsumpcyjne 40022302.00 37372733 37956237 41463105 41583172 43038703


Paragwaj - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.