PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.80 4 4 4 4 4
PKB 23.59 26 26 26 26 26
PKB Per Capita 2690.81 2650 2650 2650 2650 2650
PKB Per Capita PPP 4101.22 4320 4320 4320 4320 4320

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 2.70 2.9 2.9 2.9 2.9 2.5
Płaca Minimalna 140.80 180 180 180 180 180
Populacja 8.95 9.12 9.29 9.29 9.29 9.29

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 6.90 5 4 3 3 4
Inflacja Żywności 6.20 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa 3.00 3.5 3.75 3.75 3.75 3.75
Stopa Depozytowa 0.88 1.13 1.38 1.38 1.63 1.63

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy 6832.00 5568 5234 5552 5560 5511
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 16.90 19.5 19.5 19.5 19.5 18.4

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 48.90 52.1 52.1 52.1 52.1 52.5
Budżet Państwa do PKB -8.10 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -3.2

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42.00 42 42 42 42 42
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 14.40 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.40 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.00 6 6 6 6 6


Papua-Nowa Gwinea - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.