Panama PKB Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 4.2 4.6 4.7 4.7 5
PKB 61.84 66.45 70 70 70 76.8
Pkb Per Capita 11513 11540 12000 12000 12000 13200
Pkb Per Capita Ppp 22267 23200 24100 24100 24100 25500
Pkb W Cenach Stałych 10084 10903 10784 10558 10700 11987
Rolnictwo w PKB 188 208 187 197 238 208
Budownictwo w PKB 1409 1630 1730 1475 1639 1730
Przemysł w PKB 556 515 554 582 550 545
Górnictwo w PKB 162 193 201 170 190 212
Transport w PKB 1442 1555 1446 1510 1426 1630
Media w PKB 400 419 425 419 428 460
[+]