Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Indeks Giełdowy 395.88 393 391 388 386 381
Waluta 1.00 1 1 1 1 1

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 16.30 2.5 4.5 6 3.1 5
Stopa Bezrobocia 18.50 8.4 8.4 8.4 8.4 6.9
Inflacja 3.65 2.6 2.2 1.7 1.5 2
Bilans Handlowy -991305.00 -1114000 -1114000 -1114000 -1114000 -1114000
Saldo Obrotów Bieżących -650.73 -450 -450 -630 -630 -630
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 -6 -6 -6.5 -6.5 -6.5
Dług Publiczny do PKB 69.82 52 52 50 50 50
Budżet Państwa do PKB -9.23 -4.3 -4.3 -3.5 -3.5 -3.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 16.30 2.5 4.5 6 3.1 5
PKB 52.94 67 67 68.5 68.5 68.5
PKB Per Capita 12168.47 11800 11800 12000 12000 12000
PKB Per Capita PPP 25381.85 30600 30600 31120 31120 31120
Pkb W Cenach Stałych 11590.20 9353 10803 12286 11949 12900
Rolnictwo w PKB 240.53 249 298 255 248 268
Budownictwo w PKB 1171.79 943 948 1242 1208 1304
Przemysł w PKB 542.69 389 437 575 560 604
Górnictwo w PKB 787.90 699 849 835 812 877
Transport w PKB 1673.98 1655 1528 1774 1726 1863
Media w PKB 459.08 458 483 487 473 511

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 18.50 8.4 8.4 8.4 8.4 6.9
Populacja 4.30 4.34 4.34 4.4 4.4 4.4
Przeciętne Wynagrodzenia 1249.00 1600 1600 1600 1600 1600

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 3.65 2.6 2.2 1.7 1.5 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 95.03 95.94 96.54 96.2 96.23 98.12
Cpi Transport 120.40 121 121 121 121 122
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.27 108 108 107 109 110
Inflacja Żywności 2.63 1 1.3 1.3 0.5 0.7

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Depozytowa 2.05 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -991305.00 -1114000 -1114000 -1114000 -1114000 -1114000
Saldo Obrotów Bieżących -650.73 -450 -450 -630 -630 -630
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 -6 -6 -6.5 -6.5 -6.5
Eksport 418946.00 66000 66000 66000 66000 66000
Import 1410251.00 1180000 1180000 1180000 1180000 1180000
Rachunek kapitałowy -681.98 -1200 -1200 -1200 -1200 -1200
Transfery Pieniężne od Emigrantów 106528.20 127000 127000 129000 129000 129000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 453.60 1280 1280 1500 1500 1500

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 69.82 52 52 50 50 50
Budżet Państwa do PKB -9.23 -4.3 -4.3 -3.5 -3.5 -3.5
Wydatki Wojskowe 0.00 0 0 0 0 0

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Przemysłowa -44.00 2 2 1.3 1.3 1.3
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 12.63 5.8 4.4 3.8 3.1 4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Cena Benzyny 1.16 1.2 1.24 1.29 1.33 1.33


Panama - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.