Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 1.00 1 1 1 1 1
Indeks Giełdowy 422.28 420 419 417 415 411

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.30 -0.5 -0.7 0.3 1.5 2.9
Stopa Bezrobocia 7.10 8.1 8.1 8.1 7.9 7.9
Inflacja 0.00 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1
Bilans Handlowy -963797.58 -1057700 -1098800 -1085000 -1085000 -1114000
Saldo Obrotów Bieżących -350.70 -900 -1560 -1250 -950 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.50 -5 -5 -5 -4.1 -4.1
Dług Publiczny do PKB 39.48 43 43 43 41 41
Budżet Państwa do PKB -2.80 -4 -4 -4 -3.5 -3.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.30 -0.5 -0.7 0.3 1.5 2.9
PKB 70.00 71 71 71 71.5 71.5
Pkb Per Capita 11723.93 12600 12600 12600 13200 11991
Pkb Per Capita Ppp 22674.40 22593 25500 25500 22593 23192
Pkb W Cenach Stałych 11210.52 10507 10693 11244 11379 11570
Rolnictwo w PKB 220.16 209 260 221 223 227
Budownictwo w PKB 1569.62 1460 1559 1574 1593 1620
Przemysł w PKB 527.98 553 503 530 536 545
Górnictwo w PKB 364.14 177 326 365 370 376
Transport w PKB 1583.32 1503 1543 1588 1607 1634
Media w PKB 448.12 453 455 449 455 462

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 7.10 8.1 8.1 8.1 7.9 7.9
Populacja 4.22 4.27 4.27 4.28 4.28 4.34
Przeciętne Wynagrodzenia 1422.00 1500 1500 1600 1600 1600

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 0.00 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.3 0.1 0.5 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.49 105 105 105 105 106
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.79 101 103 103 104 104
Cpi Transport 102.26 105 103 104 103 105
Inflacja Żywności -0.90 -0.5 0.1 0.5 0.6 1

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Depozytowa 2.16 2.8 2 2.8 2.8 2.8

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -963797.58 -1057700 -1098800 -1085000 -1085000 -1114000
Saldo Obrotów Bieżących -350.70 -900 -1560 -1250 -950 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.50 -5 -5 -5 -4.1 -4.1
Import 1011804.70 1120000 1160000 1150000 1150000 1180000
Eksport 48007.13 62300 61200 65000 65000 66000
Rachunek kapitałowy -769.96 -1200 -1500 -1300 -1300 -1200
Transfery Pieniężne od Emigrantów 122285.00 123000 120000 125000 119000 127000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1472.40 1700 1200 1465 1300 1500

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 39.48 43 43 43 41 41
Budżet Państwa do PKB -2.80 -4 -4 -4 -3.5 -3.5

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Przemysłowa -0.70 1 1.2 1.4 1.5 1.6
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.68 4.8 5.1 5.3 5.2 5.4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Cena Benzyny 0.68 0.65 0.61 0.58 0.55 0.53


Panama - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.