Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 1.00 1 1 1 1 1
Indeks Giełdowy 380.84 367 360 352 345 330

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.90 26 16.8 12 7 5
Stopa Bezrobocia 18.50 9 9 9 8.4 8.4
Inflacja 1.71 1.2 1.8 1.6 1.9 1.5
Bilans Handlowy -827724.13 -1035000 -1085000 -1035000 -1035000 -1035000
Saldo Obrotów Bieżących 449.99 -350 -400 -450 -450 -630
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.70 -6 -6 -6 -6 -6.5
Dług Publiczny do PKB 69.82 52 52 52 52 50
Budżet Państwa do PKB -9.23 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -3.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.90 26 16.8 12 7 5
PKB 66.80 67 67 67 67 68.5
Pkb Per Capita 11910.16 11800 11800 11800 11800 12000
Pkb Per Capita Ppp 31458.70 30600 30600 30600 30600 31120
Pkb W Cenach Stałych 9970.30 8186 9568 11167 10668 11725
Rolnictwo w PKB 232.50 276 315 260 249 273
Budownictwo w PKB 807.00 198 540 904 863 949
Przemysł w PKB 478.20 383 417 536 512 562
Górnictwo w PKB 532.80 105 423 597 570 627
Transport w PKB 1516.20 1620 1590 1698 1622 1783
Media w PKB 417.10 514 483 467 446 491

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 18.50 9 9 9 8.4 8.4
Populacja 4.30 4.28 4.28 4.34 4.34 4.4
Przeciętne Wynagrodzenia 1209.00 1600 1600 1600 1600 1600

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 1.71 1.2 1.8 1.6 1.9 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.46 103 104 111 105 106
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 93.31 102 104 108 93.98 95.39
Cpi Transport 105.90 99.29 97.15 108 99.77 101
Inflacja Żywności 1.34 0.1 0.3 0.7 0.7 0.7

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Depozytowa 2.05 2.8 1.9 2.8 2.8 2.8

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -827724.13 -1035000 -1085000 -1035000 -1035000 -1035000
Saldo Obrotów Bieżących 449.99 -350 -400 -450 -450 -630
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.70 -6 -6 -6 -6 -6.5
Import 887233.90 1150000 1150000 1180000 1180000 1180000
Eksport 59509.80 65000 65000 66000 66000 66000
Rachunek kapitałowy 176.55 -1300 -1300 -1200 -1200 -1200
Transfery Pieniężne od Emigrantów 107261.30 119000 119000 127000 127000 129000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 461.80 920 1100 1280 1280 1500

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 69.82 52 52 52 52 50
Budżet Państwa do PKB -9.23 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -3.5
Wydatki Wojskowe 0.00 0 0 0 0 0

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Przemysłowa -0.70 5 3.5 2 2 1.3
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -6.03 18 4.5 5.4 5.4 5.6

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Cena Benzyny 0.86 0.67 0.63 0.59 0.57 0.54


Panama - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.