Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 1.00 1 1 1 1 1
Indeks Giełdowy 357.12 356 354 353 351 348

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.90 2.6 26 16.8 5 3.7
Stopa Bezrobocia 7.10 8.5 8.5 8.5 8.5 7.5
Inflacja -1.95 0.5 0.8 0.7 -0.2 0.8
Bilans Handlowy -787827.53 -1035000 -1085000 -1085000 -1035000 -1035000
Saldo Obrotów Bieżących 17.82 -230 -350 -400 -450 -630
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.70 -6 -6 -6 -6 -6.5
Dług Publiczny do PKB 69.82 52 52 52 52 50
Budżet Państwa do PKB -9.23 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -3.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.90 2.6 26 16.8 5 3.7
PKB 66.80 67 67 67 67 68.5
Pkb Per Capita 11910.16 11800 11800 11800 11800 12000
Pkb Per Capita Ppp 31458.70 30600 30600 30600 30600 31120
Pkb W Cenach Stałych 9970.30 10926 8186 9568 8601 8920
Rolnictwo w PKB 232.50 203 276 256 230 239
Budownictwo w PKB 807.00 1677 198 184 165 171
Przemysł w PKB 478.20 543 383 355 319 331
Górnictwo w PKB 532.80 438 105 96.88 87.1 90.32
Transport w PKB 1516.20 1577 1620 1502 1350 1400
Media w PKB 417.10 450 514 477 428 444

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 7.10 8.5 8.5 8.5 8.5 7.5
Populacja 4.30 4.28 4.28 4.28 4.34 4.4
Przeciętne Wynagrodzenia 1209.00 1600 1600 1600 1600 1600

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja -1.95 0.5 0.8 0.7 -0.2 0.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.40 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.74 103 105 104 111 103
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 92.50 101 103 103 108 101
Cpi Transport 98.20 102 101 96.77 108 102
Inflacja Żywności -0.60 -0.2 0.1 0.3 0.7 0.7

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Depozytowa 2.16 2.8 1.9 1.9 2.8 2.8

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -787827.53 -1035000 -1085000 -1085000 -1035000 -1035000
Saldo Obrotów Bieżących 17.82 -230 -350 -400 -450 -630
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.70 -6 -6 -6 -6 -6.5
Import 843388.90 1150000 1150000 1150000 1180000 1180000
Eksport 55561.38 65000 65000 65000 66000 66000
Rachunek kapitałowy 1481.36 -1300 -1300 -1300 -1200 -1200
Transfery Pieniężne od Emigrantów 93216.10 119000 119000 119000 127000 129000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 461.80 780 920 1100 1280 1500

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 69.82 52 52 52 52 50
Budżet Państwa do PKB -9.23 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -3.5

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Przemysłowa -0.70 1.5 5 3.5 2 1.3
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -17.80 2 18 4.5 5.4 5.6

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Cena Benzyny 0.74 0.67 0.63 0.6 0.57 0.54


Panama - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.