Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.00 1 1 1 1 1
Indeks Giełdowy 455.05 454 452 451 450 448
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.70 4.3 5 4.7 5 5.2
Stopa Bezrobocia 6.00 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
Inflacja -0.10 0.8 1.1 1.5 1.7 2.1
Bilans Handlowy -880756.00 -1011600 -1057700 -1098800 -1035000 -1035000
Saldo Obrotów Bieżących -900.30 -1400 -900 -1560 -1250 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.50 -5 -5 -5 -5 -4.1
Dług Publiczny do PKB 39.48 43 43 43 43 41
Budżet Państwa do PKB -2.80 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -2.8
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.70 4.3 5 4.7 5 5.2
PKB 65.06 74 74 74 75 76
Pkb Per Capita 11723.93 13200 13200 13200 13200 13200
Pkb Per Capita Ppp 22674.40 25500 25500 25500 25500 25500
Pkb W Cenach Stałych 10730.51 10827 10760 10983 11267 11853
Rolnictwo w PKB 260.59 187 215 267 274 288
Budownictwo w PKB 1564.73 1785 1521 1602 1643 1728
Przemysł w PKB 504.85 554 567 517 530 558
Górnictwo w PKB 327.35 187 177 335 344 362
Transport w PKB 1548.60 1483 1522 1585 1626 1711
Media w PKB 456.77 431 440 468 480 505
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 6.00 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
Populacja 4.16 4.27 4.27 4.27 4.28 4.34
Przeciętne Wynagrodzenia 1422.00 1500 1500 1500 1600 1600
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja -0.10 0.8 1.1 1.5 1.7 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.3 0.5 0.1 0.5 0.4
Inflacja Żywności -0.10 1.3 1.7 1.5 1.5 1.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.60 106 106 106 107 109
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.11 102 102 104 104 106
Cpi Transport 103.08 105 106 104 105 108
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Depozytowa 2.16 2.8 2 1.9 2.8 2.8
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -880756.00 -1011600 -1057700 -1098800 -1035000 -1035000
Saldo Obrotów Bieżących -900.30 -1400 -900 -1560 -1250 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.50 -5 -5 -5 -5 -4.1
Import 935447.00 1100000 1120000 1160000 1150000 1180000
Eksport 54691.00 60000 62300 61200 65000 66000
Rachunek kapitałowy -1369.98 -800 -1200 -1500 -1300 -1200
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 18.20 1600 1700 1200 1465 1500
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 39.48 43 43 43 43 41
Budżet Państwa do PKB -2.80 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -2.8
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Przemysłowa -6.50 1.3 1 1.2 1.4 1.6
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.39 4.8 4.8 5.1 5.3 5.4
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Cena Benzyny 0.74 0.82 0.84 0.86 0.89 0.89


Panama - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.