Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Indeks Giełdowy 383.13 378 373 368 363 354

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 40.40 11 7 2.5 4.5 6
Stopa Bezrobocia 18.50 12 8.4 8.4 8.4 8.4
Inflacja 2.94 2.6 1.9 1.2 1.2 1.5
Bilans Handlowy -960337.17 -1035000 -1114000 -1114000 -1114000 -1114000
Saldo Obrotów Bieżących -225.24 -450 -450 -450 -450 -630
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 -6 -6 -6 -6 -6.5
Dług Publiczny do PKB 69.82 52 52 52 52 50
Budżet Państwa do PKB -9.23 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -3.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 40.40 11 7 2.5 4.5 6
PKB 52.94 67 67 67 67 68.5
Pkb Per Capita 12168.47 11800 11800 11800 11800 12000
Pkb Per Capita Ppp 25381.85 30600 30600 30600 30600 31120
Pkb W Cenach Stałych 9124.88 12410 10421 9353 9535 11731
Rolnictwo w PKB 242.83 225 209 249 254 274
Budownictwo w PKB 920.00 1875 1140 943 961 950
Przemysł w PKB 379.16 604 553 389 396 563
Górnictwo w PKB 681.85 244 775 699 713 627
Transport w PKB 1614.70 1653 1465 1655 1687 1784
Media w PKB 447.16 484 428 458 467 491

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 18.50 12 8.4 8.4 8.4 8.4
Populacja 4.30 4.34 4.34 4.34 4.34 4.4
Przeciętne Wynagrodzenia 1249.00 1600 1600 1600 1600 1600

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 2.94 2.6 1.9 1.2 1.2 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 94.73 108 95.07 94.63 95.59 96.33
Cpi Transport 109.45 110 110 110 110 111
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.77 111 106 106 107 107
Inflacja Żywności 2.48 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Depozytowa 2.05 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -960337.17 -1035000 -1114000 -1114000 -1114000 -1114000
Saldo Obrotów Bieżących -225.24 -450 -450 -450 -450 -630
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 -6 -6 -6 -6 -6.5
Eksport 65737.76 66000 66000 66000 66000 66000
Import 1026074.90 1180000 1180000 1180000 1180000 1180000
Rachunek kapitałowy -1484.91 -1200 -1200 -1200 -1200 -1200
Transfery Pieniężne od Emigrantów 106528.20 127000 127000 127000 127000 129000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 453.60 1280 1280 1280 1280 1500

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 69.82 52 52 52 52 50
Budżet Państwa do PKB -9.23 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -3.5
Wydatki Wojskowe 0.00 0 0 0 0 0

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe 23.50 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Produkcja Przemysłowa -44.00 2 2 2 2 1.3
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 26.40 5.4 5.4 5.4 5.4 5.6

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Cena Benzyny 0.93 0.59 0.84 0.8 0.76 0.72


Panama - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.