Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.00 1 1 1 1 1
Indeks Giełdowy 452.55 450 448 447 445 442
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.10 4.1 4.5 4.8 5 5
Stopa Bezrobocia 6.00 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4
Inflacja -0.30 0.7 1.7 1.8 1.9 2
Bilans Handlowy -1006639.43 -1019000 -1011600 -1011600 -1011600 -1035000
Saldo Obrotów Bieżących -1291.57 -1470 -1320 -1400 -900 -1250
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.50 -5.4 -5.4 -5 -5 -5
Dług Publiczny do PKB 39.48 42 42 43 43 43
Budżet Państwa do PKB -2.80 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.10 4.1 4.5 4.8 5 5
PKB 65.06 70 70 74 74 74
Pkb Per Capita 11723.93 12000 12000 13200 13200 13200
Pkb Per Capita Ppp 22674.40 24100 24100 25500 25500 25500
Pkb W Cenach Stałych 10598.84 10699 11256 11267 11108 11819
Rolnictwo w PKB 182.66 237 204 204 191 214
Budownictwo w PKB 1747.84 1649 1701 1702 1832 1786
Przemysł w PKB 542.59 529 548 548 569 575
Górnictwo w PKB 183.38 191 221 221 192 232
Transport w PKB 1452.03 1466 1499 1501 1522 1574
Media w PKB 421.88 428 439 439 442 461
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 6.00 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4
Populacja 4.16 4.21 4.21 4.27 4.27 4.27
Przeciętne Wynagrodzenia 1422.00 1500 1500 1500 1500 1600
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja -0.30 0.7 1.7 1.8 1.9 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.6 0.7 0.7 0.7 0.5
Inflacja Żywności 0.80 1.2 1.5 1.5 1.5 0.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.18 106 106 107 107 109
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.01 103 104 103 103 106
Cpi Transport 105.02 108 104 106 106 106
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Depozytowa 2.16 2.3 2.8 2.8 2.8 2.8
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -1006639.43 -1019000 -1011600 -1011600 -1011600 -1035000
Saldo Obrotów Bieżących -1291.57 -1470 -1320 -1400 -900 -1250
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.50 -5.4 -5.4 -5 -5 -5
Import 1161410.80 1080000 1075000 1075000 1075000 1100000
Eksport 154771.42 61000 63400 63400 63400 65000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1648.30 1530 1455 1600 1700 1465
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 39.48 42 42 43 43 43
Budżet Państwa do PKB -2.80 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Przemysłowa -2.80 -0.5 1.8 1.3 1 1.4
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.95 5.2 5 4.8 4.8 5.3
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Cena Benzyny 0.83 0.81 0.79 0.77 0.75 0.75


Panama - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.