Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.00 1 1 1 1 1
Indeks Giełdowy 457.06 456 455 454 452 449
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.90 4.5 4.8 5 4.7 5
Stopa Bezrobocia 6.00 6.5 6.4 6.4 6.4 6.4
Inflacja -0.70 -0.4 0.8 1.1 1.5 1.7
Bilans Handlowy -911604.00 -1011600 -1011600 -1011600 -1057700 -1035000
Saldo Obrotów Bieżących -1713.40 -1320 -1400 -900 -1560 -1250
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.50 -5.4 -5 -5 -5 -5
Dług Publiczny do PKB 39.48 42 43 43 43 43
Budżet Państwa do PKB -2.80 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.90 4.5 4.8 5 4.7 5
PKB 65.06 70 74 74 74 74
Pkb Per Capita 11723.93 12000 13200 13200 13200 13200
Pkb Per Capita Ppp 22674.40 24100 25500 25500 25500 25500
Pkb W Cenach Stałych 10497.51 11256 11267 11108 11129 11819
Rolnictwo w PKB 209.62 204 204 191 192 214
Budownictwo w PKB 1484.04 1701 1702 1832 1835 1786
Przemysł w PKB 552.97 548 548 569 570 575
Górnictwo w PKB 172.98 221 221 192 193 232
Transport w PKB 1485.03 1499 1501 1522 1525 1574
Media w PKB 429.76 439 439 442 443 461
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 6.00 6.5 6.4 6.4 6.4 6.4
Populacja 4.16 4.18 4.2 4.2 4.2 4.2
Przeciętne Wynagrodzenia 1422.00 1500 1500 1500 1500 1600
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja -0.70 -0.4 0.8 1.1 1.5 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.7 0.3 0.5 0.1 0.5
Inflacja Żywności 0.50 1.3 1.3 1.7 1.5 1.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.78 104 106 106 106 106
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.05 101 102 102 104 103
Cpi Transport 102.83 102 105 106 104 104
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Depozytowa 2.16 2 2 1.9 1.9 1.9
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -911604.00 -1011600 -1011600 -1011600 -1057700 -1035000
Saldo Obrotów Bieżących -1713.40 -1320 -1400 -900 -1560 -1250
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.50 -5.4 -5 -5 -5 -5
Import 973233.30 1100000 1100000 1120000 1160000 1150000
Eksport 61629.52 63400 60000 62300 61200 65000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 18.20 1455 1600 1700 1200 1465
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 39.48 42 43 43 43 43
Budżet Państwa do PKB -2.80 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Przemysłowa -6.50 1.8 1.3 1 1.2 1.4
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.98 5 4.8 4.8 5.1 5.3
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Cena Benzyny 0.75 0.69 0.67 0.65 0.63 0.59


Panama - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.