Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 1.00 1 1 1 1 1
Indeks Giełdowy 438.41 436 434 433 431 427
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.00 4.5 4.7 4.7 4.8 5
Stopa Bezrobocia 6.10 6.5 6.5 6.5 6.4 6.4
Inflacja -0.10 0.5 1.2 1.7 1.8 2
Stopa Procentowa 1.36 1.75 1.5 2 2 2.25
Bilans Handlowy -956672.00 -978000 -1019000 -1011600 -1011600 -1035000
Saldo Obrotów Bieżących -1041.80 -800 -1470 -1320 -1400 -1250
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.50 -5.4 -5.4 -5.4 -5 -5
Dług Publiczny do PKB 39.48 42 42 42 43 43
Budżet Państwa do PKB -2.80 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.00 4.5 4.7 4.7 4.8 5
PKB 61.84 70 70 70 70 70
Pkb Per Capita 11513.28 12000 12000 12000 13200 13200
Pkb Per Capita Ppp 22267.00 24100 24100 24100 25500 25500
Pkb W Cenach Stałych 10750.95 10436 10699 11256 11267 11819
Rolnictwo w PKB 194.83 198 237 204 204 214
Budownictwo w PKB 1624.33 1474 1649 1701 1702 1786
Przemysł w PKB 523.31 571 529 548 548 575
Górnictwo w PKB 211.12 169 191 221 221 232
Transport w PKB 1432.10 1443 1466 1499 1501 1574
Media w PKB 419.34 430 428 439 439 461
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 6.10 6.5 6.5 6.5 6.4 6.4
Populacja 4.10 4.2 4.2 4.16 4.22 4.22
Przeciętne Wynagrodzenia 1146.00 1500 1500 1500 1500 1600
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja -0.10 0.5 1.2 1.7 1.8 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.6 0.06 0.7 0.7 0.5
Inflacja Żywności 0.50 0.95 1.2 1.5 1.5 0.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.20 106 107 106 106 109
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101.28 102 103 104 103 106
Cpi Transport 105.72 109 109 104 103 106
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 1.36 1.75 1.5 2 2 2.25
Stopa Depozytowa 2.16 2.55 2.3 2.8 2.8 2.8
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -956672.00 -978000 -1019000 -1011600 -1011600 -1035000
Saldo Obrotów Bieżących -1041.80 -800 -1470 -1320 -1400 -1250
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.50 -5.4 -5.4 -5.4 -5 -5
Import 1017323.00 1040000 1080000 1075000 1075000 1100000
Eksport 60651.00 62000 61000 63400 63400 65000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1343.30 1420 1530 1455 1455 1465
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 39.48 42 42 42 43 43
Budżet Państwa do PKB -2.80 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Produkcja Przemysłowa 0.40 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.96 4.7 5.2 5 4.8 5.3
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Cena Benzyny 0.83 0.67 0.65 0.63 0.62 0.62


Panama - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.