Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 1.00 1 1 1 1 1
Indeks Giełdowy 365.74 364 363 361 359 356

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 -6.5 0.6 16 6.8 5
Stopa Bezrobocia 7.10 10 8.5 8.5 8.5 8.5
Inflacja -2.50 -1.3 -1.1 -0.8 -0.6 -0.2
Bilans Handlowy -600667.00 -1085000 -1085000 -1085000 -1085000 -1114000
Saldo Obrotów Bieżących -26.40 -150 -230 -350 -400 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.70 -5.5 -6 -6 -6 -6
Dług Publiczny do PKB 46.43 51 49 49 49 49
Budżet Państwa do PKB -3.80 -4.7 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 -6.5 0.6 16 6.8 5
PKB 66.80 65.5 67 67 67 67
Pkb Per Capita 11910.16 11400 11800 11800 11800 11800
Pkb Per Capita Ppp 31458.70 29500 30600 30600 30600 30600
Pkb W Cenach Stałych 6484.48 11819 10482 10698 12336 12410
Rolnictwo w PKB 219.07 214 206 199 229 225
Budownictwo w PKB 157.41 1786 1468 1644 1896 1875
Przemysł w PKB 303.65 575 494 532 614 604
Górnictwo w PKB 82.95 232 340 429 495 244
Transport w PKB 1285.68 1574 1480 1546 1783 1653
Media w PKB 408.05 461 419 441 509 484

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 7.10 10 8.5 8.5 8.5 8.5
Populacja 4.22 4.28 4.28 4.28 4.28 4.34
Przeciętne Wynagrodzenia 1422.00 1600 1600 1600 1600 1600

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja -2.50 -1.3 -1.1 -0.8 -0.6 -0.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 -0.1 0.1 0.2 0.1 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.70 109 103 103 102 111
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.28 106 101 101 101 108
Cpi Transport 93.18 106 102 98.99 91.4 108
Inflacja Żywności -1.10 -0.5 -0.2 0.1 0.3 0.7

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Depozytowa 2.16 2.8 1.9 1.9 1.9 2.8

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -600667.00 -1085000 -1085000 -1085000 -1085000 -1114000
Saldo Obrotów Bieżących -26.40 -150 -230 -350 -400 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.70 -5.5 -6 -6 -6 -6
Import 652482.00 1150000 1150000 1150000 1150000 1180000
Eksport 51815.00 65000 65000 65000 65000 66000
Rachunek kapitałowy -1160.61 -1300 -1300 -1300 -1300 -1200
Transfery Pieniężne od Emigrantów 112565.00 125000 119000 119000 119000 127000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1128.40 650 780 920 1100 1280

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 46.43 51 49 49 49 49
Budżet Państwa do PKB -3.80 -4.7 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja Przemysłowa -0.70 1.4 1.5 5 3.5 2
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -40.90 -1.7 2 18 4.5 5.4

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Cena Benzyny 0.61 0.62 0.55 0.52 0.5 0.59


Panama - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.