Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.38 2020-07
Indeks Giełdowy 3498 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2018-12
Stopa Bezrobocia 3.1 2019-12
Inflacja -0.73 2020-06
Stopa Procentowa 0.5 2020-06
Bilans Handlowy 465 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -1671 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 47.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -7 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Przypadki koronawirusa 56015 2020-07
Śmierć koronawirusa 257 2020-07
Odzyskany koronawirus 36098 2020-07

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2018-12
PKB 76.98 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 29334 2018-12
Środki Trwałe Brutto 7418 2018-12
Pkb Per Capita 14993 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 27896 2019-12
Rolnictwo w PKB 670 2018-12
Budownictwo w PKB 1986 2018-12
Przemysł w PKB 3011 2018-12
Górnictwo w PKB 171 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 3576 2018-12
Usługi w PKB 14438 2018-12
Transport w PKB 1649 2018-12
Media w PKB 567 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 28452 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.1 2019-12
Populacja 4.86 2019-12
Płaca Minimalna 400 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.73 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2020-05
Cpi Transport 107 2020-05
Inflacja Żywności 3.35 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.42 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119 2020-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.7 2020-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2020-06
Podaż Pieniądza M0 1936 2020-05
Podaż Pieniądza M1 5735 2020-05
Podaż Pieniądza M2 19039 2020-05
Rezerwy Walutowe 6866 2020-05
Stopa Depozytowa 3.45 2017-12
Bilans Banku Centralnego 7597 2020-04
Tempo Wzrostu Kredytów 2.4 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 465 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -1671 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.2 2019-12
Eksport 1110 2020-03
Import 691 2020-03
Rachunek kapitałowy 2949 2018-12
Rezerwy Złota 0.02 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1078 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2439 2018-12
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Przyjazdy Turystów 102 2020-03

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 47.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -7 2019-12
Bilans Budżetu 189 2020-04
Wydatki Rządowe 5649 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1243 2020-04
Dług Publiczny 14492 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 1054 2020-04
Rating Kredytowy 43 2020-07
Wydatki Wojskowe 6611 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 0 2019-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów -25.6 2018-12
Szybkość Internetu 4927 2017-03
Adresy IP 210079 2017-03
Index Konkurencyjności 63.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 53 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 52 2019-12
Ranking Korupcji 56 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 68 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2941 2020-04

Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 19143 2020-04
Cena Benzyny 0.47 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 571 2020-05

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 56015 2020-07
Śmierć koronawirusa 257 2020-07
Odzyskany koronawirus 36098 2020-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Oman - Wskaźniki ekonomiczne.