Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.39 2019-11
Indeks Giełdowy 4092 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12 2018-12
Stopa Bezrobocia 16 2017-12
Inflacja 0 2019-09
Stopa Procentowa 2.52 2019-09
Bilans Handlowy 607 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -1671 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 47.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -9 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12 2018-12
PKB 79.29 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 29334 2018-12
Środki Trwałe Brutto 7418 2018-12
Pkb Per Capita 15664 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 36831 2018-12
Rolnictwo w PKB 670 2018-12
Budownictwo w PKB 1986 2018-12
Przemysł w PKB 3011 2018-12
Górnictwo w PKB 171 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 3576 2018-12
Usługi w PKB 14438 2018-12
Transport w PKB 1649 2018-12
Media w PKB 567 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 28452 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 16 2017-12
Populacja 4.83 2018-12
Płaca Minimalna 400 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-09
Cpi Transport 113 2019-09
Inflacja Żywności 1.64 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.56 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 124 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.2 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.52 2019-09
Podaż Pieniądza M0 1579 2019-09
Podaż Pieniądza M1 5036 2019-09
Podaż Pieniądza M2 17391 2019-09
Rezerwy Walutowe 6632 2019-09
Stopa Depozytowa 3.45 2017-12
Bilans Banku Centralnego 7626 2019-08
Tempo Wzrostu Kredytów 2.7 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 607 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -1671 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.5 2018-12
Eksport 1293 2019-06
Import 686 2019-06
Rachunek kapitałowy 2949 2018-12
Rezerwy Złota 0.02 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 971 2019-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1122 2017-12
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Przyjazdy Turystów 348 2019-08
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 47.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -9 2018-12
Bilans Budżetu -378 2019-08
Wydatki Rządowe 5649 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 713 2019-08
Dług Publiczny 14492 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 1091 2019-08
Rating Kredytowy 77.5
Wydatki Wojskowe 6611 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 0 2019-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów -25.6 2018-12
Szybkość Internetu 4927 2017-03
Adresy IP 210079 2017-03
Rejestracje nowych samochodów 4526 2019-01
Index Konkurencyjności 63.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 53 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 52 2018-12
Ranking Korupcji 53 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 68 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3997 2019-08
Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 18937 2019-08
Cena Benzyny 0.54 2019-10
Budownictwo Ostatni okres
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 1454 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Oman - Wskaźniki ekonomiczne.