Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.39 2020-10
Indeks Giełdowy 3557 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.8 2019-12
Stopa Bezrobocia 3.1 2019-12
Inflacja -1.22 2020-09
Stopa Procentowa 1 2020-09
Bilans Handlowy 419 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących -1592 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 47.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -7 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Przypadki koronawirusa 111837 2020-10
Śmierć koronawirusa 1147 2020-10
Odzyskany koronawirus 97949 2020-10

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.8 2019-12
PKB 76.98 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 28850 2019-12
Środki Trwałe Brutto 7111 2019-12
Pkb Per Capita 14993 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 27896 2019-12
Rolnictwo w PKB 691 2019-12
Budownictwo w PKB 1855 2019-12
Przemysł w PKB 3072 2019-12
Górnictwo w PKB 126 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 3575 2019-12
Usługi w PKB 14128 2019-12
Transport w PKB 1721 2019-12
Media w PKB 620 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 26988 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.1 2019-12
Populacja 4.86 2019-12
Płaca Minimalna 400 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -1.22 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2020-09
Cpi Transport 106 2020-09
Inflacja Żywności 0.8 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.43 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -17.4 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2020-09
Podaż Pieniądza M0 1811 2020-08
Podaż Pieniądza M1 5724 2020-08
Podaż Pieniądza M2 19159 2020-08
Rezerwy Walutowe 6663 2020-08
Stopa Depozytowa 3.45 2017-12
Bilans Banku Centralnego 7822 2020-08
Tempo Wzrostu Kredytów 1.19 2020-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 419 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących -1592 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.2 2019-12
Eksport 796 2020-06
Import 594 2020-06
Rachunek kapitałowy 1345 2019-12
Rezerwy Złota 0.02 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 894 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2439 2018-12
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Przyjazdy Turystów 102 2020-03

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 47.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -7 2019-12
Bilans Budżetu -724 2020-07
Wydatki Rządowe 5825 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 358 2020-07
Dług Publiczny 14492 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 1082 2020-07
Rating Kredytowy 40 2020-10
Wydatki Wojskowe 6611 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 0 2019-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów -807 2019-12
Szybkość Internetu 4927 2017-03
Adresy IP 210079 2017-03
Index Konkurencyjności 63.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 53 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 52 2019-12
Ranking Korupcji 56 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 68 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4186 2020-08

Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 18811 2020-08
Cena Benzyny 0.48 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 1283 2020-08

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 111837 2020-10
Śmierć koronawirusa 1147 2020-10
Odzyskany koronawirus 97949 2020-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Oman - Wskaźniki ekonomiczne.