Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.38 2019-09
Indeks Giełdowy 3992 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12 2018-12
Stopa Bezrobocia 16 2017-12
Inflacja 0.4 2019-08
Stopa Procentowa 2.64 2019-08
Bilans Handlowy 709 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących -4137 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.8 2017-12
Dług Publiczny do PKB 39.9 2017-12
Budżet Państwa do PKB -9 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12 2018-12
PKB 79.29 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 28482 2017-12
Środki Trwałe Brutto 7848 2017-12
Pkb Per Capita 15664 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 36831 2018-12
Rolnictwo w PKB 670 2018-12
Budownictwo w PKB 1986 2018-12
Przemysł w PKB 3011 2018-12
Górnictwo w PKB 171 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 3576 2018-12
Usługi w PKB 14438 2018-12
Transport w PKB 1649 2018-12
Media w PKB 567 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 26098 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 16 2017-12
Populacja 4.64 2017-12
Płaca Minimalna 400 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.4 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-07
Cpi Transport 115 2019-07
Inflacja Żywności 1.24 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.48 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 124 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.2 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.64 2019-08
Podaż Pieniądza M0 1680 2019-06
Podaż Pieniądza M1 5260 2019-06
Podaż Pieniądza M2 17276 2019-06
Rezerwy Walutowe 6123 2019-06
Stopa Depozytowa 3.45 2017-12
Bilans Banku Centralnego 7154 2019-06
Tempo Wzrostu Kredytów 4.9 2019-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 709 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących -4137 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.8 2017-12
Eksport 1227 2019-04
Import 700 2019-04
Rachunek kapitałowy 3481 2017-12
Rezerwy Złota 0.02 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 970 2019-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1122 2017-12
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Przyjazdy Turystów 297 2019-02
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 39.9 2017-12
Budżet Państwa do PKB -9 2018-12
Bilans Budżetu -661 2019-06
Wydatki Rządowe 5572 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 798 2019-06
Dług Publiczny 11151 2017-12
Wydatki Budżetu Państwa 1100 2019-06
Rating Kredytowy 77.5
Wydatki Wojskowe 6611 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 0 2019-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 994 2017-12
Szybkość Internetu 4927 2017-03
Adresy IP 210079 2017-03
Rejestracje nowych samochodów 4526 2019-01
Index Konkurencyjności 64.4 2018-12
Ranking Konkurencyjności 47 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 52 2018-12
Ranking Korupcji 53 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 78 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4265 2019-06
Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 18933 2019-06
Cena Benzyny 0.55 2019-08
Budownictwo Ostatni okres
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 1574 2019-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Oman - Wskaźniki ekonomiczne.