Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.38 2020-04
Indeks Giełdowy 3472 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2018-12
Stopa Bezrobocia 3.1 2019-12
Inflacja -0.29 2020-03
Stopa Procentowa 2.15 2020-02
Bilans Handlowy 465 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -1671 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 47.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -9 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Przypadki koronawirusa 484 2020-04
Śmierć koronawirusa 3 2020-04
Odzyskany koronawirus 109 2020-04

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2018-12
PKB 79.5 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 29334 2018-12
Środki Trwałe Brutto 7418 2018-12
Pkb Per Capita 15664 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 36831 2018-12
Rolnictwo w PKB 670 2018-12
Budownictwo w PKB 1986 2018-12
Przemysł w PKB 3011 2018-12
Górnictwo w PKB 171 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 3576 2018-12
Usługi w PKB 14438 2018-12
Transport w PKB 1649 2018-12
Media w PKB 567 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 28452 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.1 2019-12
Populacja 4.86 2019-12
Płaca Minimalna 400 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.29 2020-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2020-02
Cpi Transport 112 2020-02
Inflacja Żywności 2.25 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.51 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -12.3 2019-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.15 2020-02
Podaż Pieniądza M0 1602 2020-02
Podaż Pieniądza M1 5228 2020-02
Podaż Pieniądza M2 18009 2020-02
Rezerwy Walutowe 6112 2020-02
Stopa Depozytowa 3.45 2017-12
Bilans Banku Centralnego 7211 2020-01
Tempo Wzrostu Kredytów 1.35 2020-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 465 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -1671 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.5 2018-12
Eksport 1285 2019-12
Import 820 2019-12
Rachunek kapitałowy 2949 2018-12
Rezerwy Złota 0.02 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 970 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2439 2018-12
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Przyjazdy Turystów 392 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 47.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -9 2018-12
Bilans Budżetu -757 2019-12
Wydatki Rządowe 5649 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 947 2019-12
Dług Publiczny 14492 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 1703 2019-12
Rating Kredytowy 43 2020-04
Wydatki Wojskowe 6611 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 0 2019-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów -25.6 2018-12
Szybkość Internetu 4927 2017-03
Adresy IP 210079 2017-03
Rejestracje nowych samochodów 4526 2019-01
Index Konkurencyjności 63.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 53 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 52 2019-12
Ranking Korupcji 56 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 68 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1947 2020-01

Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 18958 2020-01
Cena Benzyny 0.52 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 1348 2020-02

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 484 2020-04
Śmierć koronawirusa 3 2020-04
Odzyskany koronawirus 109 2020-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Oman - Wskaźniki ekonomiczne.