Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.38 2021-01
Indeks Giełdowy 3641 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.8 2019-12
Stopa Bezrobocia 3.1 2019-12
Inflacja -1.42 2020-12
Stopa Procentowa 0.5 2020-12
Bilans Handlowy 419 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących -1592 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 47.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -7 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Przypadki koronawirusa 131790 2021-01
Śmierć koronawirusa 1512 2021-01
Odzyskany koronawirus 124213 2021-01

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.8 2019-12
PKB 76.98 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 28850 2019-12
Środki Trwałe Brutto 7111 2019-12
Pkb Per Capita 14993 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 27896 2019-12
Rolnictwo w PKB 691 2019-12
Budownictwo w PKB 1855 2019-12
Przemysł w PKB 3072 2019-12
Górnictwo w PKB 126 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 3575 2019-12
Usługi w PKB 14128 2019-12
Transport w PKB 1721 2019-12
Media w PKB 620 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 26988 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.1 2019-12
Populacja 4.86 2019-12
Płaca Minimalna 400 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -1.42 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2020-11
Cpi Transport 106 2020-11
Inflacja Żywności -0.78 2020-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.18 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -17.4 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2020-12
Podaż Pieniądza M0 1774 2020-11
Podaż Pieniądza M1 5594 2020-11
Podaż Pieniądza M2 19099 2020-11
Rezerwy Walutowe 5806 2020-11
Stopa Depozytowa 3.45 2017-12
Bilans Banku Centralnego 7054 2020-11
Tempo Wzrostu Kredytów 0.96 2020-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 419 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących -1592 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.2 2019-12
Eksport 991 2020-09
Import 678 2020-09
Rachunek kapitałowy 1345 2019-12
Rezerwy Złota 0.02 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 917 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2439 2018-12
Indeks Terroryzmu 0 2019-12
Przyjazdy Turystów 102 2020-03

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 47.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -7 2019-12
Bilans Budżetu -511 2020-09
Wydatki Rządowe 5825 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 458 2020-09
Dług Publiczny 16373 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 968 2020-09
Rating Kredytowy 40 2021-01
Wydatki Wojskowe 6611 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 0 2019-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów -807 2019-12
Szybkość Internetu 4927 2017-03
Adresy IP 210079 2017-03
Index Konkurencyjności 63.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 53 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 52 2019-12
Ranking Korupcji 56 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 68 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3203 2020-10

Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 18806 2020-11
Cena Benzyny 0.47 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 1672 2020-11

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 131790 2021-01
Śmierć koronawirusa 1512 2021-01
Odzyskany koronawirus 124213 2021-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Oman - Wskaźniki ekonomiczne.