Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.38 2019-07
Indeks Giełdowy 3748 2019-07
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.9 2017-12
Stopa Bezrobocia 16 2017-12
Inflacja 0.22 2019-05
Stopa Procentowa 2.9 2019-06
Bilans Handlowy 709 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących -4137 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.8 2017-12
Dług Publiczny do PKB 39.9 2017-12
Budżet Państwa do PKB -7.7 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.9 2017-12
PKB 79.29 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 28482 2017-12
Środki Trwałe Brutto 7848 2017-12
Pkb Per Capita 15664 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 36831 2018-12
Rolnictwo w PKB 670 2018-12
Budownictwo w PKB 1986 2018-12
Przemysł w PKB 3011 2018-12
Górnictwo w PKB 171 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 3576 2018-12
Usługi w PKB 14438 2018-12
Transport w PKB 1649 2018-12
Media w PKB 567 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 26098 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 16 2017-12
Populacja 4.64 2017-12
Płaca Minimalna 400 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.22 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-05
Cpi Transport 116 2019-05
Inflacja Żywności 0.3 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.17 2019-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 127 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.5 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.9 2019-06
Podaż Pieniądza M0 1800 2019-05
Podaż Pieniądza M1 5188 2019-05
Podaż Pieniądza M2 17250 2019-05
Rezerwy Walutowe 6364 2019-04
Stopa Depozytowa 3.45 2017-12
Bilans Banku Centralnego 7130 2019-04
Tempo Wzrostu Kredytów 5.5 2019-05
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 709 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących -4137 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.8 2017-12
Eksport 1193 2019-02
Import 692 2019-02
Rachunek kapitałowy 3481 2017-12
Rezerwy Złota 0.02 2018-12
Wydobycie Ropy Naftowej 970 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1122 2017-12
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Przyjazdy Turystów 297 2019-02
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 39.9 2017-12
Budżet Państwa do PKB -7.7 2018-12
Bilans Budżetu -195 2018-12
Wydatki Rządowe 5572 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 962 2018-12
Dług Publiczny 11151 2017-12
Wydatki Budżetu Państwa 1157 2018-12
Rating Kredytowy 77.5
Wydatki Wojskowe 6611 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 0 2019-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 994 2017-12
Szybkość Internetu 4927 2017-03
Adresy IP 210079 2017-03
Rejestracje nowych samochodów 4526 2019-01
Index Konkurencyjności 64.4 2018-12
Ranking Konkurencyjności 47 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 52 2018-12
Ranking Korupcji 53 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 78 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3043 2019-04
Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 19015 2019-05
Cena Benzyny 0.55 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 1536 2019-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Oman - Wskaźniki ekonomiczne.