Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 130.00 130 130 130 130 130

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 -5.5 -5.5 -1 -1 -1

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 -5.5 -5.5 -1 -1 -1
Pkb W Cenach Stałych 32918.90 29184 29184 30573 30573 28892
Rolnictwo w PKB 7441.20 6662 6662 6979 6979 6595
Budownictwo w PKB 2915.60 2357 2357 2469 2469 2333
Przemysł w PKB 6116.70 5856 5856 6135 6135 5797
Górnictwo w PKB 3292.70 4031 4031 4223 4223 3991
Administracja Publiczna w PKB 8160.00 6576 6576 6889 6889 6510
Usługi w PKB 11301.40 9080 9080 9513 9513 8990
Transport w PKB 730.90 691 691 724 724 684
Media w PKB 1853.50 1094 1094 1146 1146 1083

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Populacja 25.66 25.73 25.79 25.79 25.79 25.91
Stopa Bezrobocia 3.30 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Eksport 1844.50 1624 1624 1624 1624 1624
Import 3532.51 3303 3303 3303 3303 3303
Bilans Handlowy -1688.00 -1679 -1679 -1679 -1679 -1679

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15


Korea Północna - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.