Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Waluta 130.00 130 130 130 130 130

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.50 2 2 2 2 2

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.50 2 2 2 2 2
Pkb W Cenach Stałych 31426.90 32007 31113 32055 32055 31735
Rolnictwo w PKB 6876.40 7306 6808 7014 7014 6944
Budownictwo w PKB 2954.10 2585 2925 3013 3013 2983
Przemysł w PKB 5885.70 6422 5827 6003 6003 5943
Górnictwo w PKB 2978.10 4421 2948 3038 3038 3007
Administracja Publiczna w PKB 8227.60 7212 8145 8392 8392 8308
Usługi w PKB 10843.90 9959 10735 11061 11061 10950
Transport w PKB 359.30 758 356 366 366 363
Media w PKB 1882.60 1199 1864 1920 1920 1901

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Populacja 25.77 25.91 26.03 26.03 26.03 26.03
Stopa Bezrobocia 4.70 3.4 3.4 3.4 3.4 3.2

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Eksport 156.87 1624 1624 1624 1624 1624
Import 558.07 3303 3303 3303 3303 3303
Bilans Handlowy -401.20 -1627 -1679 -1679 -1679 -1679

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15


Korea Północna - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.