Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 130.00 130 130 130 130 130
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.10 1 1.3 1.3 1.3 1.3
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.10 1 1.3 1.3 1.3 1.3
Pkb W Cenach Stałych 30882.30 31191 31284 31284 31284 31597
Rolnictwo w PKB 7049.40 7120 7141 7141 7141 7212
Budownictwo w PKB 2494.00 2519 2526 2526 2526 2552
Przemysł w PKB 6196.60 6259 6277 6277 6277 6340
Górnictwo w PKB 4265.50 4308 4321 4321 4321 4364
Administracja Publiczna w PKB 6958.40 7028 7049 7049 7049 7119
Usługi w PKB 9608.80 9705 9734 9734 9734 9831
Transport w PKB 730.90 738 740 740 740 748
Media w PKB 1157.30 1169 1172 1172 1172 1184
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 55.00 22 15 15 10 10
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -1688.00 -1685 -1679 -1679 -1679 -1679
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15


Korea Północna - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.