Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 1850.00 1887 1925 1964 2004 2086

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB -18.00 2 2 2 3 3
Stopa Bezrobocia 1.79 1.8 1.8 1.8 1.8 2
Inflacja 13.82 14 11.5 10 8 6.2
Stopa Procentowa 7.00 7 7 7 7 7
Bilans Handlowy 88.40 100 100 100 100 30
Saldo Obrotów Bieżących 285.20 -3600 -3600 -3200 -3200 -3200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.00 -2 -2 -2 -2 -2.4
Dług Publiczny do PKB 42.40 60 60 60 60 60
Budżet Państwa do PKB -5.60 -6 -6 -6 -6 -5.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB -18.00 2 2 2 3 3
PKB 76.19 75.8 75.8 76.3 76.3 76.3
PKB Per Capita 1218.35 1710 1710 1710 1710 1710
PKB Per Capita PPP 4544.02 5300 5300 5300 5300 5300

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 1.79 1.8 1.8 1.8 1.8 2
Płaca Minimalna 4800.00 4800 4800 4800 4800 4800
Populacja 54.53 55.07 55.07 55.07 55.07 55.37

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 13.82 14 11.5 10 8 6.2
Inflacja Żywności 12.40 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 216.36 237 235 235 234 249
Cpi Transport 151.66 153 154 155 157 158
Indeks Cen Konsumenta Cpi 184.99 194 195 202 200 214
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.81 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 7.00 7 7 7 7 7
Stopa Depozytowa 5.83 6 5.83 5.83 5.83 5.83

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 88.40 100 100 100 100 30
Saldo Obrotów Bieżących 285.20 -3600 -3600 -3200 -3200 -3200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.00 -2 -2 -2 -2 -2.4
Eksport 1419.20 1650 1650 1650 1650 1650
Import 1330.80 1550 1550 1550 1550 1620
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 284.12 450 450 450 450 450
Przyjazdy Turystów 11372.00 250000 250000 350000 350000 350000
Rezerwy Złota 7.27 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 42.40 60 60 60 60 60
Budżet Państwa do PKB -5.60 -6 -6 -6 -6 -5.5
Wydatki Wojskowe 3141.00 3100 3100 3100 3100 3100

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Przemysłowy PMI 49.90 49.2 52 52 52 52


Myanmar - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.