Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1497.00 1515 1525 1535 1545 1566
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.80 6.4 6.8 6.8 6.8 6.8
Stopa Bezrobocia 1.60 3.5 4 4 4 4
Inflacja 9.51 7.3 7.1 7.3 8.5 7.5
Stopa Procentowa 10.00 10 9 9 9 9
Bilans Handlowy -38.20 -150 -150 10 210 -170
Saldo Obrotów Bieżących -3592.00 -2900 -3600 -3600 -3600 -3600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.00 -3.9 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2
Dług Publiczny do PKB 49.41 38.3 36 36 36 36
Budżet Państwa do PKB -2.50 -3.4 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.80 6.4 6.8 6.8 6.8 6.8
PKB 71.21 77 85 85 85 85
Pkb Per Capita 1571.90 1700 1754 1754 1754 1754
Pkb Per Capita Ppp 5922.00 6066 6413 6413 6413 6413
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 1.60 3.5 4 4 4 4
Płaca Minimalna 4800.00 4800 5100 5100 5100 5100
Populacja 53.71 53.86 54 54 54 54
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 9.51 7.3 7.1 7.3 8.5 7.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.46 0.6 0.6 0.4 0.2 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 159.85 156 156 161 166 163
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 197.60 160 160 165 167 167
Cpi Transport 115.12 117 115 120 121 122
Inflacja Żywności 8.77 8.5 8.5 5.9 5.4 5.3
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 10.00 10 9 9 9 9
Stopa Depozytowa 8.00 8 7 7 7 7
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -38.20 -150 -150 10 210 -170
Saldo Obrotów Bieżących -3592.00 -2900 -3600 -3600 -3600 -3600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.00 -3.9 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2
Import 1392.80 1510 1450 1550 1600 1620
Eksport 1354.60 1360 1460 1760 1850 1450
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 447.59 350 474 280 500 450
Przyjazdy Turystów 367733.00 373300 345300 345300 295000 400300
Rezerwy Złota 7.27 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 49.41 38.3 36 36 36 36
Budżet Państwa do PKB -2.50 -3.4 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 5.00 6 6 6 6 6
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Przemysłowy PMI 52.70 52.8 51.5 52.9 53 52


Myanmar - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.