Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1458.00 1471 1479 1487 1495 1512
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.80 6.3 6.3 6.3 6.3 6
Stopa Bezrobocia 1.60 4 4 4 4 3
Inflacja 8.72 7.1 7 6.8 6.9 6.5
Stopa Procentowa 10.00 9 9 9 9 8
Bilans Handlowy -38.20 10 210 250 -170 30
Saldo Obrotów Bieżących -3592.00 -3600 -3600 -3600 -3600 -3800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.00 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1 -4.5
Dług Publiczny do PKB 49.41 36 36 36 36 35
Budżet Państwa do PKB -2.50 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -4.2
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.80 6.3 6.3 6.3 6.3 6
PKB 71.21 80.3 80.3 80.3 80.3 85.2
Pkb Per Capita 1571.90 1723 1723 1723 1723 1798
Pkb Per Capita Ppp 5922.00 6413 6413 6413 6413 6413
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 1.60 4 4 4 4 3
Płaca Minimalna 4800.00 5100 5100 5100 5100 5100
Populacja 53.71 54.39 54.39 54.39 54.39 54.73
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 8.72 7.1 7 6.8 6.9 6.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.46 0.5 0.4 0.2 0.3 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 160.58 161 165 171 172 183
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 198.01 165 167 211 212 225
Cpi Transport 115.99 120 121 123 124 132
Inflacja Żywności 7.96 6.5 5.5 6 6 6
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 10.00 9 9 9 9 8
Stopa Depozytowa 8.00 7 7 7 7 6
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -38.20 10 210 250 -170 30
Saldo Obrotów Bieżących -3592.00 -3600 -3600 -3600 -3600 -3800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.00 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1 -4.5
Import 1392.80 1450 1550 1600 1620 1620
Eksport 1354.60 1460 1760 1850 1450 1650
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 447.59 474 280 500 450 450
Przyjazdy Turystów 367733.00 345300 345300 295000 400300 450900
Rezerwy Złota 7.27 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 49.41 36 36 36 36 35
Budżet Państwa do PKB -2.50 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -4.2
Wydatki Wojskowe 3155.00 2000 2000 2000 2000 2000
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 5.00 6 6 6 6 6
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Przemysłowy PMI 52.00 52.5 52.9 53 52 52.4


Myanmar - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.