Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 357.30 357 357 357 357 357
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 2.90 2.8 3 3.2 3.2 3.4
Stopa Procentowa 6.50 6.5 6 6 5.75 5.75
Bilans Handlowy -10.46 -143 -143 -143 -143 -130
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -16.00 -15 -15.7 -15.7 -15.7 -15.7
Dług Publiczny do PKB 79.00 90 94 94 94 94
Budżet Państwa do PKB 1.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
PKB 5.37 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Pkb Per Capita 1349.40 1360 1400 1400 1400 1400
Pkb Per Capita Ppp 372.40 380 420 420 420 420
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 2.90 2.8 3 3.2 3.2 3.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.00 111 112 112 113 115
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 6.50 6.5 6 6 5.75 5.75
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -10.46 -143 -143 -143 -143 -130
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -16.00 -15 -15.7 -15.7 -15.7 -15.7
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 79.00 90 94 94 94 94
Budżet Państwa do PKB 1.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.00 1 1 1 1 1


Mauretania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.