Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 357.30 357 357 357 357 357
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.60 3.5 3.5 3.5 3.5 3.8
Stopa Bezrobocia 11.80 12.2 12.2 12.2 12.2 12.4
Inflacja 2.70 2 2.6 3.2 3 4.2
Stopa Procentowa 6.50 6 6 5.75 5.75 5
Bilans Handlowy -10.46 -121 -140 -143 -132 -130
Saldo Obrotów Bieżących -972.00 -325 -325 -325 -325 -305
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -16.00 -18 -18 -18 -18 -15
Dług Publiczny do PKB 79.00 94 94 94 94 90
Budżet Państwa do PKB 1.60 0.7 0.7 0.7 0.7 -0.3
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.60 3.5 3.5 3.5 3.5 3.8
PKB 5.37 6.5 6.5 6.5 6.5 6.2
Pkb Per Capita 1349.40 1370 1370 1370 1370 1358
Pkb Per Capita Ppp 372.40 420 420 420 420 470
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 11.80 12.2 12.2 12.2 12.2 12.4
Populacja 4.40 4.65 4.65 4.65 4.64 4.76
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 2.70 2 2.6 3.2 3 4.2
Inflacja Żywności 2.50 2.6 2.2 1.8 3 3.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.6 0.6 0.4 0.5 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.30 111 113 115 116 121
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 6.50 6 6 5.75 5.75 5
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -10.46 -121 -140 -143 -132 -130
Saldo Obrotów Bieżących -972.00 -325 -325 -325 -325 -305
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -16.00 -18 -18 -18 -18 -15
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 79.00 94 94 94 94 90
Budżet Państwa do PKB 1.60 0.7 0.7 0.7 0.7 -0.3
Wydatki Wojskowe 152.00 140 140 140 140 155
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.00 1 1 1 1 1


Mauretania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.