Mauretania - Wydobycie ropy naftowej - PrognozyMauretania Handel Ostatni Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bilans Handlowy -146 -142 -108 -101 -136 -109
Eksport 166 169 168 168 168 168
Import 312 311 276 270 304 277
Saldo Obrotów Bieżących -254 -298 -308 -309 -310 -282
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.9 -27 -27 -22 -22 -20
Rezerwy Złota 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
Indeks Terroryzmu 0 0.06 0.08 0.06 0.04 0
Dług Zagraniczny 4062 3948 4036 3969 3901 3177
Wydobycie Ropy Naftowej 4 4 4 4 4 4
[+]