Mattel | Przepływy Pieniężne Z Działalności Inwestycyjnej

Last Quarter:

54.7M USD

W Ubiegłym Roku:

282M USD