Mattel | Przepływów Pieniężnych Za Akcję

Last Quarter:

2.16 USD

W Ubiegłym Roku:

2.49 USD