Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 580.20 597 601 606 610 619
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 5 4.8 4.8 4.9 4.9
Stopa Bezrobocia 9.60 9.5 9.7 9.7 9.7 9.7
Inflacja -2.20 -1.8 1.2 1.4 1.6 1.6
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.5 4.5 4 4
Bilans Handlowy -243.00 -264 -264 -264 -264 -264
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.50 -6.3 -7 -7 -7 -7
Budżet Państwa do PKB -2.50 -2.2 -2 -2 -2 -2
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 5 4.8 4.8 4.9 4.9
PKB 17.20 17 18 18 18 18
Pkb Per Capita 777.90 775 798 798 798 798
Pkb Per Capita Ppp 2055.60 2090 2150 2150 2150 2150
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 9.60 9.5 9.7 9.7 9.7 9.7
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja -2.20 -1.8 1.2 1.4 1.6 1.6
Inflacja Żywności -1.90 -1.3 -3 -4 0.9 1.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.50 103 103 103 103 105
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.5 4.5 4 4
Stopa Depozytowa 6.50 6.5 6.5 6.5 6 6
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -243.00 -264 -264 -264 -264 -264
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.50 -6.3 -7 -7 -7 -7
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Budżet Państwa do PKB -2.50 -2.2 -2 -2 -2 -2
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18


Mali - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.