Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 15.42 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.6 2018-12
Stopa Bezrobocia 6.1 2018-12
Inflacja 2.5 2019-06
Stopa Procentowa 7 2019-07
Bilans Handlowy -224 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -860 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -25 2018-12
Dług Publiczny do PKB 24.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.5 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.6 2018-12
PKB 5.27 2018-12
Pkb Per Capita 8050 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 13611 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 69994 2018-12
Rolnictwo w PKB 3302 2017-12
Budownictwo w PKB 4284 2017-12
Przemysł w PKB 1238 2016-12
Administracja Publiczna w PKB 5159 2017-12
Usługi w PKB 49265 2017-12
Transport w PKB 3935 2017-12
Media w PKB 1201 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.1 2018-12
Populacja 0.43 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.5 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 124 2019-06
Cpi Transport 108 2019-06
Inflacja Żywności 3.9 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7 2019-07
Stopa Depozytowa 3.66 2018-12
Bilans Banku Centralnego 19592 2019-03
Rezerwy Walutowe 11938 2019-03
Podaż Pieniądza M0 13220 2019-03
Podaż Pieniądza M1 14285 2019-03
Podaż Pieniądza M2 37010 2019-03
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -224 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -860 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -25 2018-12
Eksport 34.3 2019-04
Import 250 2019-04
Przyjazdy Turystów 103022 2019-05
Rachunek kapitałowy -878 2017-12
Dług Zagraniczny 1390 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -491 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5.1 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 24.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.5 2018-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Budżetu Państwa 1874 2019-02
Bilans Budżetu -312 2019-02
Dochody Budżetu Państwa 1562 2019-02
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
Biznes Ostatni okres
Stopa Utylizacji Surowców 71.1 2019-03
Szybkość Internetu 3763 2017-03
Adresy IP 24100 2017-03
Koniunktura w przemyśle 65 2019-03
Indeks Percepcji Korupcji 31 2018-12
Ranking Korupcji 124 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 139 2018-12
Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 22786 2018-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malediwy - Wskaźniki ekonomiczne.