Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 15.42 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.6 2018-12
Stopa Bezrobocia 6.1 2018-12
Inflacja 0.9 2019-08
Stopa Procentowa 7 2019-09
Bilans Handlowy -191 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -1338 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -25 2018-12
Dług Publiczny do PKB 24.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.5 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.6 2018-12
PKB 5.27 2018-12
Pkb Per Capita 8050 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 13611 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 69994 2018-12
Rolnictwo w PKB 3302 2017-12
Budownictwo w PKB 4284 2017-12
Przemysł w PKB 1238 2016-12
Administracja Publiczna w PKB 5159 2017-12
Usługi w PKB 49265 2017-12
Transport w PKB 3935 2017-12
Media w PKB 1201 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.1 2018-12
Populacja 0.52 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.9 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 125 2019-08
Cpi Transport 108 2019-08
Inflacja Żywności -3.7 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7 2019-09
Stopa Depozytowa 3.66 2018-12
Bilans Banku Centralnego 16636 2019-08
Rezerwy Walutowe 9346 2019-08
Podaż Pieniądza M0 10625 2019-08
Podaż Pieniądza M1 14211 2019-08
Podaż Pieniądza M2 34293 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -191 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -1338 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -25 2018-12
Eksport 18 2019-08
Import 209 2019-08
Przyjazdy Turystów 139338 2019-08
Rachunek kapitałowy -1418 2018-12
Dług Zagraniczny 1390 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -491 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5.1 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 24.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.5 2018-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Budżetu Państwa 1824 2019-08
Bilans Budżetu -480 2019-08
Dochody Budżetu Państwa 1344 2019-08
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
Biznes Ostatni okres
Stopa Utylizacji Surowców 59.4 2019-08
Szybkość Internetu 3763 2017-03
Adresy IP 24100 2017-03
Koniunktura w Przemyśle -82 2019-06
Indeks Percepcji Korupcji 31 2018-12
Ranking Korupcji 124 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 139 2018-12
Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 24091 2019-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malediwy - Wskaźniki ekonomiczne.