Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 727 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 2018-12
Stopa Bezrobocia 5.4 2018-12
Inflacja 9.2 2019-09
Stopa Procentowa 13.5 2019-09
Bilans Handlowy -96558 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -1115 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.5 2017-12
Dług Publiczny do PKB 62 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.6 2017-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 2018-12
PKB 7.06 2018-12
Środki Trwałe Brutto 184694 2017-12
Pkb Per Capita 517 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 1163 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1374556 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.4 2018-12
Populacja 18.14 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 9.2 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113 2019-08
Inflacja Żywności 14.6 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110 2019-08
Cpi Transport 113 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 13.5 2019-09
Rezerwy Walutowe 620 2019-07
Podaż Pieniądza M1 596600 2019-08
Podaż Pieniądza M2 1282200 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -96558 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -1115 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.5 2017-12
Eksport 27622 2019-03
Import 124181 2019-03
Rachunek kapitałowy 756 2017-12
Rezerwy Złota 0.4 2019-06
Dług Zagraniczny 1569794 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 459 2017-12
Indeks Terroryzmu 0.46 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 62 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.6 2017-12
Wydatki Rządowe 134738 2017-12
Wydatki Budżetu Państwa 105009 2017-06
Rating Kredytowy 15
Bilans Budżetu -21284 2017-06
Dochody Budżetu Państwa 83725 2017-06
Wydatki Wojskowe 53.5 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 38.57 2017-08
Szybkość Internetu 1309 2017-03
Adresy IP 15425 2017-03
Index Konkurencyjności 43.7 2019-12
Ranking Konkurencyjności 128 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 32 2018-12
Ranking Korupcji 120 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 111 2018-12
Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 405445 2017-02


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malawi - Wskaźniki ekonomiczne.