Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 727 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4 2018-12
Stopa Bezrobocia 5.4 2018-12
Inflacja 11.5 2019-12
Stopa Procentowa 13.5 2019-12
Bilans Handlowy -96558 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -1419 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 62 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4 2018-12
PKB 7.06 2018-12
Środki Trwałe Brutto 191861 2018-12
Pkb Per Capita 517 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 1163 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1430023 2018-12
Rolnictwo w PKB 390766 2018-12
Budownictwo w PKB 40378 2018-12
Przemysł w PKB 129993 2018-12
Górnictwo w PKB 12083 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 30664 2018-12
Usługi w PKB 227996 2018-12
Transport w PKB 39636 2018-12
Media w PKB 17103 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.4 2018-12
Populacja 18.14 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 11.5 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 123 2019-12
Inflacja Żywności 19.3 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111 2019-12
Cpi Transport 117 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 13.5 2019-12
Rezerwy Walutowe 507 2019-11
Podaż Pieniądza M1 582600 2019-11
Podaż Pieniądza M2 1222500 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -96558 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -1419 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.7 2018-12
Eksport 27622 2019-03
Import 124181 2019-03
Rachunek kapitałowy 1265 2018-12
Rezerwy Złota 0.4 2019-06
Dług Zagraniczny 1569794 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 102 2018-12
Indeks Terroryzmu 0.66 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 62 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2018-12
Wydatki Rządowe 139966 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 105009 2017-06
Rating Kredytowy 15
Bilans Budżetu -21284 2017-06
Dochody Budżetu Państwa 83725 2017-06
Wydatki Wojskowe 53.5 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -12.47 2018-12
Szybkość Internetu 1309 2017-03
Adresy IP 15425 2017-03
Zmiany Zapasów 7517 2018-12
Index Konkurencyjności 43.7 2019-12
Ranking Konkurencyjności 128 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 31 2019-12
Ranking Korupcji 123 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 109 2019-12
Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 405445 2017-02
Wydatki Konsumpcyjne 1329280 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malawi - Wskaźniki ekonomiczne.