Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 204 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2018-12
Stopa Bezrobocia 2.4 2017-12
Inflacja 23.3 2019-04
Stopa Procentowa 12.4 2019-06
Bilans Handlowy -41.7 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -161 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -15.8 2017-12
Dług Publiczny do PKB 28.8 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.1 2017-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2018-12
PKB 3.25 2018-12
Pkb Per Capita 541 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 1161 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 932 2018-12
Rolnictwo w PKB 243 2018-12
Przemysł w PKB 62 2018-12
Górnictwo w PKB 109 2018-12
Usługi w PKB 435 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.4 2017-12
Populacja 4.7 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 23.3 2019-04
Inflacja Żywności 26.5 2019-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 408 2019-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 192 2019-02
Cpi Transport 576 2019-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.6 2019-04
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 12.4 2019-06
Bilans Banku Centralnego 121203531 2019-02
Podaż Pieniądza M1 71408 2018-12
Podaż Pieniądza M2 106420 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -41.7 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -161 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -15.8 2017-12
Eksport 55.7 2019-04
Import 97.4 2019-04
Dług Zagraniczny 712 2018-09
Indeks Terroryzmu 0.21 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 28.8 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.1 2017-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 13 2018-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 1810 2017-03
Adresy IP 43914 2017-03
Produkcja Cementu 37897 2019-02
Index Konkurencyjności 40.55 2018-12
Ranking Konkurencyjności 132 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 32 2018-12
Ranking Korupcji 120 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 174 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Liberia - Wskaźniki ekonomiczne.