Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 194 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2018-12
Stopa Bezrobocia 2 2018-12
Inflacja 30.9 2019-09
Stopa Procentowa 30 2019-12
Bilans Handlowy -33 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -225 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -22.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 32 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.9 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2018-12
PKB 3.25 2018-12
Pkb Per Capita 541 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 1161 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 932 2018-12
Rolnictwo w PKB 243 2018-12
Przemysł w PKB 62 2018-12
Górnictwo w PKB 109 2018-12
Usługi w PKB 435 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2 2018-12
Populacja 4.82 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 30.9 2019-09
Inflacja Żywności 33.2 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 497 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 239 2019-08
Cpi Transport 748 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 30 2019-12
Bilans Banku Centralnego 129692767 2019-04
Podaż Pieniądza M1 77297 2019-09
Podaż Pieniądza M2 115122 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -33 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -225 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -22.4 2018-12
Eksport 43.5 2019-09
Import 76.5 2019-09
Dług Zagraniczny 712 2018-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 29.5 2019-09
Indeks Terroryzmu 0.11 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 32 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.9 2018-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 13 2018-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 1810 2017-03
Adresy IP 43914 2017-03
Produkcja Cementu 16089 2019-09
Index Konkurencyjności 40.55 2018-12
Ranking Konkurencyjności 132 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 28 2019-12
Ranking Korupcji 137 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 175 2019-12
Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 12.4 2019-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Liberia - Wskaźniki ekonomiczne.