Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 211 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2018-12
Stopa Bezrobocia 2.4 2017-12
Inflacja 29.9 2019-07
Stopa Procentowa 12.4 2019-09
Bilans Handlowy -41.7 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -161 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -15.8 2017-12
Dług Publiczny do PKB 32 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.1 2017-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2018-12
PKB 3.25 2018-12
Pkb Per Capita 541 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 1161 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 932 2018-12
Rolnictwo w PKB 243 2018-12
Przemysł w PKB 62 2018-12
Górnictwo w PKB 109 2018-12
Usługi w PKB 435 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.4 2017-12
Populacja 4.82 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 29.9 2019-07
Inflacja Żywności 31.8 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 476 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 213 2019-04
Cpi Transport 618 2019-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.5 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 12.4 2019-09
Bilans Banku Centralnego 129692767 2019-04
Podaż Pieniądza M1 70971 2019-03
Podaż Pieniądza M2 108182 2019-03
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -41.7 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -161 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -15.8 2017-12
Eksport 55.7 2019-04
Import 97.4 2019-04
Dług Zagraniczny 712 2018-09
Indeks Terroryzmu 0.21 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 32 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.1 2017-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 13 2018-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 1810 2017-03
Adresy IP 43914 2017-03
Produkcja Cementu 40398 2019-04
Index Konkurencyjności 40.55 2018-12
Ranking Konkurencyjności 132 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 32 2018-12
Ranking Korupcji 120 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 174 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Liberia - Wskaźniki ekonomiczne.