LIBAN - PROGNOZY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Liban - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.


Przegląd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 6.30 6.7 6.6 6.6 6.6 6.7
Inflacja 6.70 5.4 4.3 3.9 3.2 2.4
Stopa Procentowa 10.00 10 10 10 10 8
Bilans Handlowy -1591.49 -1655 -1654 -1654 -1654 -1654
Dług Publiczny do PKB 149.00 145 143 143 143 142
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Waluta 1508.00
1511 1514 1518 1521 1533
Indeks Giełdowy 984.76
965 958 952 945 920
PKB Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.00
2.7 3 3.2 2.25 1
PKB 51.84
52.9 54.2 54.2 54.2 58.9
Pkb W Cenach Stałych 64054700.00
65784177 65976341 66104450 67264321 68634605
Pkb Per Capita 7197.60
7234 7400 7400 7400 7522
Pkb Per Capita Ppp 13367.60
13487 13606 13606 13606 14063
Środki Trwałe Brutto 15643600.00
15286843 15397042 15507241 15617440 15675081
praca Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 6.30
6.7 6.6 6.6 6.6 6.7
Populacja 6.09
6.14 6.15 6.16 6.17 6.27
Ceny Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflacja 6.70
5.4 4.3 3.9 3.2 2.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.20
110 110 111 111 115
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.23
0.41 0.4 0.43 0.42 0.42
Inflacja Żywności 5.60
5.3 4.8 4.4 3.9 2.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107.70
108 108 111 111 114
Cpi Transport 99.04
97.07 99.05 104 102 102
Pieniądz Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Procentowa 10.00
10 10 10 10 8
Podaż Pieniądza M0 4815.20
4975 5062 5140 5218 5906
Podaż Pieniądza M1 11242.00
11659 11879 12094 12307 14196
Podaż Pieniądza M2 80216.20
80060 79790 79632 79511 79166
Podaż Pieniądza M3 212611.00
214307 215388 216429 217434 224883
Stopa Depozytowa 6.91
6.91 6.91 6.91 6.91 4.91
Kredyty Dla Banków 37907.50
47104 53818 60379 66790 118289
Stopa Międzybankowa 5.00
3.77 3.74 3.74 3.73 3.73
Bilans Banku Centralnego 200236.00
208141 214102 220009 225864 276289
Bilans Banków 359472.90
372087 380980 389416 397416 453206
Handel Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bilans Handlowy -1591.49
-1655 -1654 -1654 -1654 -1654
Eksport 228.57
236 235 235 235 235
Import 1820.06
1891 1889 1889 1889 1889
Saldo Obrotów Bieżących -408.10
-301 -172 -239 -218 -222
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.00
-25.8 -25.6 -25.6 -25.6 -24
Dług Zagraniczny 35677.60
36263 36958 37641 38312 43852
Rachunek kapitałowy 3492.80
2567 2644 2649 2655 2651
Transfery Pieniężne od Emigrantów 701.00
798 835 846 831 834
Rezerwy Złota 286.80
287 287 287 287 287
Indeks Terroryzmu 5.64
5.64 5.64 5.64 5.64 5.64
Przyjazdy Turystów 564453.00
1690 368700 371500 364700 1970
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 202.80
211 211 211 211 211
Rząd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Dług Publiczny do PKB 149.00
145 143 143 143 142
Budżet Państwa do PKB -7.31
1.1 2.2 2.2 2.2 5
Bilans Budżetu -53077.00
-664690 -664873 -664393 -669576 -672365
Wydatki Rządowe 9654240.00
9914904 9943867 9963176 10137990 10344517
Dochody Budżetu Państwa 1629424.00
1330847 1317337 1316898 1315674 1316100
Wydatki Budżetu Państwa 1682501.00
1989384 1982210 1981290 1985250 1988465
Wydatki Wojskowe 2368.40
2430 2418 2406 2394 2439
Dług Publiczny 108841.00
113023 114830 116629 118422 134284
Biznes Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Szybkość Internetu 2056.08
2239 2247 2236 2244 2245
Adresy IP 179674.00
160642 158813 156466 154308 139779
Przemysłowy PMI 45.80
46.8 47 47.3 47.5 51
Łatwość Prowadzenia Biznesu 133.00
136 136 137 137 143
Produkcja Energii Elektrycznej 1403.00
1270 1289 1281 1283 1283
Indeks Percepcji Korupcji 28.00
28 28 28 28 28
Ranking Korupcji 143.00
143 143 143 143 143
Zgodny-Wskaźnik 306.70
306 309 310 309 309
Index Konkurencyjności 57.72
3.84 3.84 3.84 3.84 3.84
Ranking Konkurencyjności 80.00
105 105 105 105 105
Konsument Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Wydatki Konsumpcyjne 57362200.00
58910979 59083066 59197790 60236476 61463592
Kredyt dla Sectora Prywatnego 83766.90
83760 83753 83752 83752 83752
Cena Benzyny 0.94
0.86 0.81 0.77 0.71 0.61
Podatki Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 15.00
15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00
20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 11.00
11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe 23.50
23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.50
21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2.00
2 2 2 2 2
Klimat Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Osad 56.02
70.81 105 44.84 44.84 50.15
Temperatura 8.19
15.35 10.29 24.39 21.33 18.04