Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1505.70 1506 1506 1506 1506 1506
Indeks Giełdowy 715.70 773 765 758 750 736
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.00 1.1 1.1 1.1 1.1 2.5
Stopa Bezrobocia 6.20 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
Inflacja 3.17 3 2.5 2.3 2.4 2.4
Stopa Procentowa 10.00 10 10 10 10 10
Bilans Handlowy -1016.06 -1347 -1336 -1323 -1300 -1465
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -27.00 -26.5 -26.5 -26.5 -26.5 -25.5
Dług Publiczny do PKB 151.00 160 160 160 160 164
Budżet Państwa do PKB -11.00 -11 -11 -11 -11 -12
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.00 1.1 1.1 1.1 1.1 2.5
PKB 56.64 57.26 57.26 57.26 57.26 58.75
Pkb W Cenach Stałych 64161.72 64867 64867 64867 64867 66489
Pkb Per Capita 6249.80 6207 6207 6207 6207 6188
Pkb Per Capita Ppp 11607.20 12063 12063 12063 12063 12063
Środki Trwałe Brutto 16173.87 15709 15709 15709 15709 15675
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 6.20 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
Populacja 6.84 8.34 8.34 8.34 8.34 9.09
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 3.17 3 2.5 2.3 2.4 2.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.49 113 112 111 115 118
Inflacja Żywności 3.67 1.1 1.2 1.6 2 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108.38 111 110 109 111 114
Cpi Transport 98.73 97.64 101 99.21 101 104
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 10.00 10 10 10 10 10
Stopa Depozytowa 7.72 4.91 7.72 7.72 4.91 4.91
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -1016.06 -1347 -1336 -1323 -1300 -1465
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -27.00 -26.5 -26.5 -26.5 -26.5 -25.5
Import 1308.08 1667 1660 1656 1650 1825
Eksport 292.02 320 324 333 350 360
Przyjazdy Turystów 527308.00 320000 430000 380000 450000 490000
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 151.00 160 160 160 160 164
Budżet Państwa do PKB -11.00 -11 -11 -11 -11 -12
Bilans Budżetu -631831.00 -683607 -683607 -683607 -681997 -682029
Wydatki Rządowe 13792.71 13944 13944 13944 13944 14293
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Przemysłowy PMI 45.10 46.5 49 49 50 51
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wydatki Konsumpcyjne 59149.07 59800 59800 59800 59800 61295
Cena Benzyny 0.81 0.89 0.91 0.93 0.96 0.96


Liban - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.