LIBAN - PROGNOZY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Liban - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.


Przegląd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Bezrobocia 6.70 6.55 6.7 6.6 6.6 6.7
Inflacja 7.61 4.8 4.5 4.5 4.3 3.5
Stopa Procentowa 10.00 10 10 10 10 8
Bilans Handlowy -1401.23 -1635 -1646 -1645 -1645 -1645
Dług Publiczny do PKB 148.00 145 145 143 143 142
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Waluta 1508.00
1514 1524 1534 1543 1582
Indeks Giełdowy 1020.53
1020 1001 982 964 894
PKB Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.00
2.7 2.7 3 1.2 1
PKB 51.84
52.9 52.9 54.2 54.2 58.9
Pkb W Cenach Stałych 64054700.00
65784177 65784177 65976341 64823356 68634605
Pkb Per Capita 7197.60
7234 7234 7400 7400 7522
Pkb Per Capita Ppp 13367.60
13487 13487 13606 13606 14063
Środki Trwałe Brutto 15643600.00
15085219 15286843 15397042 15507241 15675081
praca Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Bezrobocia 6.70
6.55 6.7 6.6 6.6 6.7
Populacja 6.09
6.13 6.14 6.15 6.16 6.27
Ceny Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflacja 7.61
4.8 4.5 4.5 4.3 3.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.19
106 109 110 112 117
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.91
0.54 0.62 0.58 0.61 0.6
Inflacja Żywności 5.87
5.61 5.66 5.67 5.67 5.67
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107.17
105 108 108 112 116
Cpi Transport 99.68
94.93 96.24 99.24 104 104
Pieniądz Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Procentowa 10.00
10 10 10 10 8
Podaż Pieniądza M0 4963.80
4928 5005 5086 5166 5954
Podaż Pieniądza M1 11488.60
11318 11522 11724 11926 13911
Podaż Pieniądza M2 81369.20
81736 82098 82339 82531 83060
Podaż Pieniądza M3 213000.00
213718 215141 216506 217820 228496
Stopa Depozytowa 6.91
6.91 6.91 6.91 6.91 4.91
Handel Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bilans Handlowy -1401.23
-1635 -1646 -1645 -1645 -1645
Eksport 214.86
258 258 258 258 258
Import 1616.08
1894 1905 1903 1903 1903
Saldo Obrotów Bieżących -638.50
30.98 168 180 155 163
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.00
-19 -19 -18 -18 -17
Dług Zagraniczny 30555.20
31004 31249 31490 31726 33830
Rachunek kapitałowy 3492.80
2597 2567 2644 2649 2651
Transfery Pieniężne od Emigrantów 701.00
807 798 835 846 834
Rezerwy Złota 286.80
287 287 287 287 287
Indeks Terroryzmu 5.64
5.08 4.83 4.91 4.98 5.92
Przyjazdy Turystów 1688.00
1675 1690 1675 1650 1970
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 172.99
218 218 218 218 218
Rząd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Dług Publiczny do PKB 148.00
145 145 143 143 142
Budżet Państwa do PKB 9.28
-3.29 1.1 -4.01 -4.65 5
Bilans Budżetu -614953.00
-613936 -637961 -630561 -631928 -630262
Wydatki Rządowe 9654240.00
9914904 9914904 9943867 9770091 10344517
Dochody Budżetu Państwa 994694.00
1296863 1302174 1296526 1299891 1300521
Wydatki Budżetu Państwa 1609647.00
1910799 1948119 1927088 1931819 1930784
Wydatki Wojskowe 2368.40
2456 2430 2418 2406 2439
Dług Publiczny 107643.00
110577 112282 113985 115683 132345
Biznes Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Szybkość Internetu 2056.08
2220 2239 2247 2236 2245
Adresy IP 179674.00
162650 160642 158813 156466 139779
Przemysłowy PMI 45.40
45.81 49.5 45.84 45.84 51
Łatwość Prowadzenia Biznesu 133.00
134 136 136 137 143
Produkcja Energii Elektrycznej 1243.00
1203 1217 1214 1215 1215
Zgodny-Wskaźnik 303.10
312 306 311 311 309
Index Konkurencyjności 3.84
3.86 3.86 3.76 3.73 3.81
Ranking Konkurencyjności 105.00
108 108 113 115 113
Indeks Percepcji Korupcji 28.00
28 28 28 28 28
Ranking Korupcji 143.00
139 141 142 142 142
Konsument Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Wydatki Konsumpcyjne 57362200.00
58910979 58910979 59083066 58050546 61463592
Cena Benzyny 0.93
0.94 0.89 0.84 0.79 0.42
Podatki Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 15.00
15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00
20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 11.00
11 11 10.75 11 11
Składki Ubezpieczeniowe 23.50
23.5 23.5 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.50
21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2.00
2 2 2 2 2
Klimat Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Osad 56.02
0.81 70.81 105 44.84 50.15
Temperatura 8.19
25.13 15.35 10.29 24.39 18.04