Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1502.48 1506 1506 1506 1506 1506
Indeks Giełdowy 763.81 788 781 774 767 753
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.00 1.5 1.9 1.9 1.9 1.9
Stopa Bezrobocia 6.20 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7
Inflacja 1.22 1.5 3 2.5 2.3 2.4
Stopa Procentowa 10.00 8 8 8 8 8
Bilans Handlowy -1129.15 -1597 -1597 -1597 -1597 -1597
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -27.00 -28 -28.3 -28.3 -28.3 -28.3
Dług Publiczny do PKB 151.00 158 160 160 160 160
Budżet Państwa do PKB -11.00 -11.5 -11 -11 -11 -11
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.00 1.5 1.9 1.9 1.9 1.9
PKB 56.64 58.5 60.5 60.5 60.5 60.5
Pkb W Cenach Stałych 64398.52 66168505 66168505 65622 65622 68352066
Pkb Per Capita 6249.80 7400 7522 7522 7522 7522
Pkb Per Capita Ppp 11607.20 13606 14063 14063 14063 14063
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 6.20 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 1.22 1.5 3 2.5 2.3 2.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.51 110 113 112 111 112
Inflacja Żywności 0.58 0.9 1.1 1.2 1.6 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107.17 109 111 110 110 112
Cpi Transport 97.79 94.55 97.64 101 100 96.82
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 10.00 8 8 8 8 8
Stopa Depozytowa 7.72 4.91 4.91 5.72 5.72 4.91
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -1129.15 -1597 -1597 -1597 -1597 -1597
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -27.00 -28 -28.3 -28.3 -28.3 -28.3
Przyjazdy Turystów 462465.00 380000 320000 430000 380000 450000
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 151.00 158 160 160 160 160
Budżet Państwa do PKB -11.00 -11.5 -11 -11 -11 -11
Wydatki Rządowe 8960.03 9972830 9972830 9130 9130 10301933
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Przemysłowy PMI 46.40 50 50 50 51 51
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wydatki Konsumpcyjne 64969.54 59255153 59255153 66204 66204 61210573
Cena Benzyny 0.82 0.76 0.75 0.71 0.69 0.75


Liban - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.