Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1505.50 1506 1506 1506 1506 1506
Indeks Giełdowy 955.19 937 931 926 921 910
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 3 3.2 2.25 3.3 3.3
Stopa Bezrobocia 6.30 6.6 6.6 6.6 6.6 6.7
Inflacja 3.17 4.3 3.9 3.2 2.7 2.4
Stopa Procentowa 10.00 10 10 10 8 8
Bilans Handlowy -1322.85 -1593 -1598 -1597 -1597 -1597
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.00 -25.6 -25.6 -25.6 -25.6 -24
Dług Publiczny do PKB 152.00 150 150 150 150 155
Budżet Państwa do PKB -6.01 -10 -10 -10 -10 -11
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 3 3.2 2.25 3.3 3.3
PKB 51.84 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2
Pkb W Cenach Stałych 64054700.00 65976341 66104450 65495931 66168505 68352066
Pkb Per Capita 7197.60 7400 7400 7400 7400 7522
Pkb Per Capita Ppp 13367.60 13606 13606 13606 13606 14063
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 6.30 6.6 6.6 6.6 6.6 6.7
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 3.17 4.3 3.9 3.2 2.7 2.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.23 109 111 111 112 115
Inflacja Żywności 7.67 4.8 4.4 3.9 3.1 2.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106.22 108 111 112 111 114
Cpi Transport 90.65 99.01 104 102 99.95 102
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 10.00 10 10 10 8 8
Stopa Depozytowa 6.91 6.91 6.91 6.91 4.91 4.91
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -1322.85 -1593 -1598 -1597 -1597 -1597
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.00 -25.6 -25.6 -25.6 -25.6 -24
Przyjazdy Turystów 362245.00 290000 330000 370000 400000 450000
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 152.00 150 150 150 150 155
Budżet Państwa do PKB -6.01 -10 -10 -10 -10 -11
Bilans Budżetu -1662466.00 -684635 -686820 -687554 -683607 -681997
Wydatki Rządowe 9654240.00 9943867 9963176 9871460 9972830 10301933
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe 25.50 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 2 2 2 2 2
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Przemysłowy PMI 46.90 47 47.3 47.5 50 51
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wydatki Konsumpcyjne 57362200.00 59083066 59197790 58652850 59255153 61210573
Cena Benzyny 0.75 0.73 0.71 0.69 0.68 0.68


Liban - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.