Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1505.50 1506 1506 1506 1506 1506
Indeks Giełdowy 804.47 802 795 788 781 766
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.00 1.5 1.5 1.9 1.9 1.9
Stopa Bezrobocia 6.20 6.6 6.6 6.7 6.7 6.7
Inflacja 1.45 3.2 2.7 3 2.5 2.4
Stopa Procentowa 10.00 10 8 8 8 8
Bilans Handlowy -1092.23 -1597 -1597 -1597 -1597 -1597
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -27.00 -25.6 -25.6 -24 -24 -24
Dług Publiczny do PKB 152.00 150 150 155 155 155
Budżet Państwa do PKB -11.20 -8.8 -8.8 -8 -8 -8
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.00 1.5 1.5 1.9 1.9 1.9
PKB 56.64 58.5 58.5 60.5 60.5 60.5
Pkb W Cenach Stałych 64398.52 65495931 66168505 66168505 65271739 68352066
Pkb Per Capita 6249.80 7400 7400 7522 7522 7522
Pkb Per Capita Ppp 11607.20 13606 13606 14063 14063 14063
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 6.20 6.6 6.6 6.7 6.7 6.7
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.45 3.2 2.7 3 2.5 2.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.50 111 111 113 112 114
Inflacja Żywności 0.63 3.9 3.1 3.1 3.1 2.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107.09 112 110 111 110 113
Cpi Transport 97.76 102 95.67 97.64 101 97.96
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 10.00 10 8 8 8 8
Stopa Depozytowa 7.72 7.72 5.72 5.72 5.72 5.72
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -1092.23 -1597 -1597 -1597 -1597 -1597
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -27.00 -25.6 -25.6 -24 -24 -24
Przyjazdy Turystów 310967.00 370000 400000 400000 400000 450000
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 152.00 150 150 155 155 155
Budżet Państwa do PKB -11.20 -8.8 -8.8 -8 -8 -8
Wydatki Rządowe 8960.03 9871460 9972830 9972830 9837671 10301933
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Przemysłowy PMI 47.70 47.5 50 50 50 51
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wydatki Konsumpcyjne 64969.54 58652850 59255153 59255153 58452082 61210573
Cena Benzyny 0.87 0.85 0.83 0.8 0.78 0.78


Liban - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.