Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 8768.61 8802 8817 8832 8847 8877
Indeks Giełdowy 742.63 736 725 715 704 684
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.50 6.6 6.6 6.5 6.5 6.5
Stopa Bezrobocia 0.60 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8
Inflacja 3.00 1.9 2.1 2 2.2 2
Stopa Procentowa 4.00 4 4 3.75 3.75 3.75
Bilans Handlowy -5.16 -424 -437 -437 -437 -362
Saldo Obrotów Bieżących -160.79 -516 -526 -526 -526 -549
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.90 -9.3 -9.3 -10.1 -10.1 -10.1
Dług Publiczny do PKB 53.34 56.7 56.7 57 57 57
Budżet Państwa do PKB -4.60 -4.7 -4.7 -4.8 -4.8 -4.8
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.50 6.6 6.6 6.5 6.5 6.5
PKB 18.13 20.2 20.2 22.3 22.3 22.3
Pkb Per Capita 1789.10 1936 1936 2059 2059 2059
Pkb Per Capita Ppp 6614.50 6948 6948 7244 7244 7244
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 0.60 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8
Populacja 7.00 7.07 6.96 7.06 7.06 7.06
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 3.00 1.9 2.1 2 2.2 2
Inflacja Żywności 4.30 1.1 1.4 1.4 1.4 1.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.50 108 106 107 109 108
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 4.00 4 4 3.75 3.75 3.75
Rezerwy Walutowe 873.17 968 956 956 956 941
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -5.16 -424 -437 -437 -437 -362
Saldo Obrotów Bieżących -160.79 -516 -526 -526 -526 -549
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.90 -9.3 -9.3 -10.1 -10.1 -10.1
Import 1392.14 1574 1596 1596 1596 1610
Eksport 1386.98 1150 1160 1160 1160 1248
Rezerwy Złota 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 169.25 538 546 546 546 560
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 53.34 56.7 56.7 57 57 57
Budżet Państwa do PKB -4.60 -4.7 -4.7 -4.8 -4.8 -4.8
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.00 6 6 6 6 6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5


Laos - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.