Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 9055.00 9076 9097 9117 9138 9180
Indeks Giełdowy 587.71 571 552 535 517 483

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.70 0.5 0.5 5.5 5.5 5.5
Stopa Bezrobocia 0.60 0.8 0.8 1 1 1
Inflacja 5.46 5.9 5.7 4 3.8 3.5
Stopa Procentowa 3.00 3 3 3 3 4
Bilans Handlowy 20.37 -437 -362 -362 -362 -362
Saldo Obrotów Bieżących -349.83 -526 -549 -549 -549 -549
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.20 -11.9 -11.9 -10.8 -10.8 -10.8
Dług Publiczny do PKB 53.34 57 57 57.7 57.7 57.7
Budżet Państwa do PKB -4.60 -6.2 -6.2 -7.5 -7.5 -7.5
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.70 0.5 0.5 5.5 5.5 5.5
PKB 18.17 17.5 17.5 19.9 19.9 19.9
Pkb Per Capita 1840.50 1800 1800 1875 1875 1875
Pkb Per Capita Ppp 7826.40 7240 7240 7490 7490 7490

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 0.60 0.8 0.8 1 1 1
Populacja 6.70 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 5.46 5.9 5.7 4 3.8 3.5
Inflacja Żywności 10.80 2.5 2.5 1.5 1.5 2.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.40 116 117 116 117 121

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 3.00 3 3 3 3 4
Rezerwy Walutowe 997.25 956 941 941 941 941

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 20.37 -437 -362 -362 -362 -362
Saldo Obrotów Bieżących -349.83 -526 -549 -549 -549 -549
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.20 -11.9 -11.9 -10.8 -10.8 -10.8
Import 1446.94 1596 1610 1610 1610 1610
Eksport 1467.31 1160 1248 1248 1248 1248
Rezerwy Złota 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 170.70 100 100 250 250 250

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 53.34 57 57 57.7 57.7 57.7
Budżet Państwa do PKB -4.60 -6.2 -6.2 -7.5 -7.5 -7.5

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.00 6 6 6 6 6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5


Laos - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.