PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.4 2019-09
PKB 7.9 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 6659 2018-12
Środki Trwałe Brutto 1967 2018-12
Pkb Per Capita 4194 2018-12
Rolnictwo w PKB 106 2019-09
Budownictwo w PKB 174 2019-09
Przemysł w PKB 235 2019-09
Górnictwo w PKB 46 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 129 2019-09
Usługi w PKB 295 2019-09
Transport w PKB 91 2019-09
Media w PKB 55 2019-09
Pkb Per Capita Ppp 10105 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 24.5 2019-09
Populacja 1.8 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 31.6 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 41.9 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 49.1 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.2 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 120 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 2019-12
Cpi Transport 106 2019-12
Inflacja Żywności 2 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.6 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Bilans Banków 4756 2019-12
Bilans Banku Centralnego 1544 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 1907 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -308300 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -79.7 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.3 2018-12
Eksport 26900 2019-12
Import 335200 2019-12
Rachunek kapitałowy -48.9 2019-10
Dług Zagraniczny 2151 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 35 2019-10
Transfery Pieniężne od Emigrantów 78.2 2019-10
Indeks Terroryzmu 2.26 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 17.12 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Bilans Budżetu 117 2019-06
Wydatki Rządowe 940 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 611 2019-06
Dług Publiczny 1131 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 494 2019-06
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 59.8 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 10 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2020-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 1967 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2019-12
Ranking Korupcji 101 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 57 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1338 2019-09
Produkcja Przemysłowa 7.41 2019-06
Produkcja w Górnictwie -3.07 2019-06
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 5651 2018-12
Kredyt Konsumencki 1095 2019-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kosowo - Wskaźniki ekonomiczne.