PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2020-03
PKB 7.93 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 6659 2018-12
Środki Trwałe Brutto 1967 2018-12
Pkb Per Capita 4462 2019-12
Rolnictwo w PKB 95.3 2020-03
Budownictwo w PKB 89 2020-03
Przemysł w PKB 133 2020-03
Górnictwo w PKB 41.4 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 129 2020-03
Usługi w PKB 166 2020-03
Transport w PKB 43.1 2020-03
Media w PKB 67.6 2020-03
Pkb Per Capita Ppp 11368 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 25.9 2019-12
Populacja 1.8 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 30.7 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 41.4 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 49.1 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.1 2020-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117 2020-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 119 2020-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 98.6 2020-07
Cpi Transport 96 2020-06
Inflacja Żywności 1.7 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2020-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.1 2019-12

Pieniądz Ostatni okres
Bilans Banków 4849 2020-06
Bilans Banku Centralnego 1587 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 1971 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -246177 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -48.4 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.3 2018-12
Eksport 44627 2020-06
Import 290804 2020-06
Rachunek kapitałowy -46.3 2020-04
Dług Zagraniczny 2191 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17.7 2020-04
Transfery Pieniężne od Emigrantów 101 2020-05
Indeks Terroryzmu 2.26 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 17.12 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Bilans Budżetu 2.1 2020-03
Wydatki Rządowe 940 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 402 2020-03
Dług Publiczny 1201 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 400 2020-03
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 59.8 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 10 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 1967 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2019-12
Ranking Korupcji 101 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 57 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1817 2020-03
Produkcja Przemysłowa 2.1 2020-03
Produkcja w Górnictwie 38.5 2020-03

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 5651 2018-12
Kredyt Konsumencki 1108 2020-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kosowo - Wskaźniki ekonomiczne.