PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.57 2021-03
PKB 7.61 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 7058 2019-12
Środki Trwałe Brutto 2017 2019-12
Pkb Per Capita 4230 2020-12
Rolnictwo w PKB 93.74 2021-03
Budownictwo w PKB 105 2021-03
Przemysł w PKB 158 2021-03
Górnictwo w PKB 36.5 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 110 2021-03
Usługi w PKB 143 2021-03
Transport w PKB 44.7 2021-03
Media w PKB 58.6 2021-03
Pkb Per Capita Ppp 10776 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 27 2020-12
Populacja 1.78 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 30.2 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 41.3 2020-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 49.9 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 63.44 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1226063 2021-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.7 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110 2021-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119 2021-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 126 2021-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2021-08
Cpi Transport 111 2021-08
Inflacja Żywności 1.6 2021-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2021-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.6 2021-06

Pieniądz Ostatni okres
Bilans Banków 5620 2021-07
Bilans Banku Centralnego 1760 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 2193 2021-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -352603 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -85 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.2 2020-12
Eksport 64992 2021-08
Import 417595 2021-08
Rachunek kapitałowy -38.7 2021-05
Dług Zagraniczny 2514 2021-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 45.4 2021-05
Transfery Pieniężne od Emigrantów 113 2021-05
Indeks Terroryzmu 0 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 21.8 2020-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2019-12
Bilans Budżetu 2.6 2021-03
Wydatki Rządowe 1033 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 524 2021-03
Dług Publiczny 1528 2021-03
Wydatki Budżetu Państwa 521 2021-03
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 77 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2021-12
Podatek Dochodowy Firmy 10 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2021-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 94.9 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2020-12
Ranking Korupcji 104 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 57 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1796 2020-12
Produkcja Przemysłowa 19.3 2021-03
Produkcja w Górnictwie 15.05 2021-03

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 5754 2019-12
Kredyt Konsumencki 1325 2021-07

Budownictwo Ostatni okres
Odsetek Mieszkań Własnościowych 97.8 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kosowo - Wskaźniki ekonomiczne.