PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.3 2020-06
PKB 7.93 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 7058 2019-12
Środki Trwałe Brutto 2017 2019-12
Pkb Per Capita 4462 2019-12
Rolnictwo w PKB 143 2020-06
Budownictwo w PKB 108 2020-06
Przemysł w PKB 266 2020-06
Górnictwo w PKB 43.7 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 141 2020-06
Usługi w PKB 188 2020-06
Transport w PKB 39.6 2020-06
Media w PKB 69.6 2020-06
Pkb Per Capita Ppp 11368 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 25 2020-03
Populacja 1.8 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 30.7 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 41.4 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 49.1 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.4 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115 2020-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 117 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.6 2020-09
Cpi Transport 99.1 2020-09
Inflacja Żywności 0.9 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.5 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Bilans Banków 5036 2020-09
Bilans Banku Centralnego 1557 2020-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 1971 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -245569 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -77.5 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.3 2018-12
Eksport 41725 2020-09
Import 287294 2020-09
Rachunek kapitałowy -51.6 2020-06
Dług Zagraniczny 2191 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 33.6 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 91.6 2020-07
Indeks Terroryzmu 2.26 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 17.12 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Bilans Budżetu 2.1 2020-03
Wydatki Rządowe 1033 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 402 2020-03
Dług Publiczny 1201 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 400 2020-03
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 59.8 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 10 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 94.9 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2019-12
Ranking Korupcji 101 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 57 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1817 2020-03
Produkcja Przemysłowa 2.1 2020-03
Produkcja w Górnictwie 38.5 2020-03

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 5754 2019-12
Kredyt Konsumencki 1108 2020-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kosowo - Wskaźniki ekonomiczne.