PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.1 2019-06
PKB 7.9 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 6659 2018-12
Środki Trwałe Brutto 1967 2018-12
Pkb Per Capita 4194 2018-12
Rolnictwo w PKB 136 2019-06
Budownictwo w PKB 196 2019-06
Przemysł w PKB 221 2019-06
Górnictwo w PKB 44.8 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 198 2019-03
Usługi w PKB 160 2019-03
Transport w PKB 46.7 2019-03
Media w PKB 79.3 2019-03
Pkb Per Capita Ppp 10105 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 25.3 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 96709 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 504 2018-12
Populacja 1.8 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 28.2 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 38.7 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 49.1 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.4 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 122 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.5 2019-09
Cpi Transport 107 2019-09
Inflacja Żywności 5.6 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.1 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Bilans Banków 4464 2019-08
Bilans Banku Centralnego 1758 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 1855 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -279951 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 36.6 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.3 2018-12
Eksport 31906 2019-08
Import 311857 2019-08
Rachunek kapitałowy 17.2 2019-07
Dług Zagraniczny 2142 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 35.3 2019-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 73.9 2019-07
Indeks Terroryzmu 2.69 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 17.12 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Bilans Budżetu 85 2017-12
Wydatki Rządowe 940 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1921 2017-12
Dług Publiczny 1131 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 1836 2017-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 59.8 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 103 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 2018-12
Ranking Korupcji 93 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 44 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1362 2018-12
Produkcja Przemysłowa 7.41 2019-06
Produkcja w Górnictwie -3.07 2019-06
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 5651 2018-12
Kredyt Konsumencki 1074 2019-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kosowo - Wskaźniki ekonomiczne.