PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.4 2019-09
PKB 8.2 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 6659 2018-12
Środki Trwałe Brutto 1967 2018-12
Pkb Per Capita 4194 2018-12
Rolnictwo w PKB 106 2019-09
Budownictwo w PKB 174 2019-09
Przemysł w PKB 235 2019-09
Górnictwo w PKB 46 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 129 2019-09
Usługi w PKB 295 2019-09
Transport w PKB 91 2019-09
Media w PKB 55 2019-09
Pkb Per Capita Ppp 10105 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 25.9 2019-12
Populacja 1.8 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 30.7 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 41.4 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 48.9 2019-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2020-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 120 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.9 2020-02
Cpi Transport 105 2020-02
Inflacja Żywności 1.3 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.1 2019-12

Pieniądz Ostatni okres
Bilans Banków 4772 2020-02
Bilans Banku Centralnego 1621 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 1907 2019-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -227459 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -94.4 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.3 2018-12
Eksport 35933 2020-02
Import 263392 2020-02
Rachunek kapitałowy -25.9 2019-11
Dług Zagraniczny 2151 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 27.5 2019-11
Transfery Pieniężne od Emigrantów 73.5 2019-11
Indeks Terroryzmu 2.26 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 17.12 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Bilans Budżetu 88.8 2019-09
Wydatki Rządowe 940 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 601 2019-09
Dług Publiczny 1201 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 512 2019-09
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 59.8 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 10 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 1967 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2019-12
Ranking Korupcji 101 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 57 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1338 2019-09
Produkcja Przemysłowa 2.6 2019-09
Produkcja w Górnictwie -11.9 2019-09

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 5651 2018-12
Kredyt Konsumencki 1095 2019-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kosowo - Wskaźniki ekonomiczne.