PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.1 2019-03
PKB 7.9 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 6297 2017-12
Środki Trwałe Brutto 1827 2017-12
Pkb Per Capita 4194 2018-12
Rolnictwo w PKB 104 2019-03
Budownictwo w PKB 82.1 2019-03
Przemysł w PKB 115 2019-03
Górnictwo w PKB 44.8 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 198 2019-03
Usługi w PKB 160 2019-03
Transport w PKB 46.7 2019-03
Media w PKB 79.3 2019-03
Pkb Per Capita Ppp 10105 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 26.9 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 96709 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 504 2018-12
Populacja 1.8 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 28.8 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 42 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 57.3 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.6 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 120 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 98.5 2019-07
Cpi Transport 106 2019-07
Inflacja Żywności 5.2 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.8 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Bilans Banków 4303 2019-06
Bilans Banku Centralnego 1679 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 1847 2019-05
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -243122 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -107 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.3 2018-12
Eksport 32115 2019-06
Import 275237 2019-06
Rachunek kapitałowy -105 2019-05
Dług Zagraniczny 2038 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 41.5 2019-05
Transfery Pieniężne od Emigrantów 78.4 2019-05
Indeks Terroryzmu 2.69 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 17.12 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Bilans Budżetu 85 2017-12
Wydatki Rządowe 848 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 1921 2017-12
Dług Publiczny 1093 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 1836 2017-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 59.8 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 103 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 2018-12
Ranking Korupcji 93 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 44 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1362 2018-12
Produkcja Przemysłowa -3.61 2018-12
Produkcja w Górnictwie -15.29 2018-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 5198 2017-12
Kredyt Konsumencki 1045 2019-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kosowo - Wskaźniki ekonomiczne.