PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.3 2020-09
PKB 7.93 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 7058 2019-12
Środki Trwałe Brutto 2017 2019-12
Pkb Per Capita 4462 2019-12
Rolnictwo w PKB 143 2020-06
Budownictwo w PKB 108 2020-06
Przemysł w PKB 266 2020-06
Górnictwo w PKB 43.7 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 141 2020-06
Usługi w PKB 188 2020-06
Transport w PKB 39.6 2020-06
Media w PKB 69.6 2020-06
Pkb Per Capita Ppp 11368 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 24.6 2020-09
Populacja 1.8 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 24.1 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 33.2 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 54.1 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.2 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2021-01
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 118 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 97.4 2021-01
Cpi Transport 101 2021-01
Inflacja Żywności 1 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2020-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.8 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Bilans Banków 5322 2021-01
Bilans Banku Centralnego 1551 2021-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 2008 2020-09

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -193274 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących -39.1 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.8 2019-12
Eksport 42564 2021-01
Import 235838 2021-01
Rachunek kapitałowy -62 2020-11
Dług Zagraniczny 2273 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 26.3 2020-11
Transfery Pieniężne od Emigrantów 92.7 2020-12
Indeks Terroryzmu 0 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 17.46 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2019-12
Bilans Budżetu -67.2 2020-09
Wydatki Rządowe 1033 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 513 2020-09
Dług Publiczny 1342 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 580 2020-09
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 59.8 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 10 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 94.9 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2020-12
Ranking Korupcji 104 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 57 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1817 2020-03
Produkcja Przemysłowa 13.2 2020-09
Produkcja w Górnictwie -45.5 2020-09

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 5754 2019-12
Kredyt Konsumencki 1162 2020-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kosowo - Wskaźniki ekonomiczne.