PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.7 2020-12
PKB 7.93 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 7058 2019-12
Środki Trwałe Brutto 2017 2019-12
Pkb Per Capita 4462 2019-12
Rolnictwo w PKB 142 2020-12
Budownictwo w PKB 135 2020-12
Przemysł w PKB 256 2020-12
Górnictwo w PKB 26.4 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 157 2020-12
Usługi w PKB 281 2020-12
Transport w PKB 57.8 2020-12
Media w PKB 57.4 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 11368 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 24.6 2020-09
Populacja 1.8 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 30.1 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 40 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 46.9 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 2021-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2021-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 118 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 97 2021-04
Cpi Transport 104 2021-04
Inflacja Żywności -0.1 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2021-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.2 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 1.14 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 22096 2021-05

Pieniądz Ostatni okres
Bilans Banków 5449 2021-03
Bilans Banku Centralnego 1400 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 2088 2021-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -320715 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -80.6 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.8 2019-12
Eksport 61807 2021-03
Import 382522 2021-03
Rachunek kapitałowy -48 2021-02
Dług Zagraniczny 2531 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 36.3 2021-02
Transfery Pieniężne od Emigrantów 76.8 2021-02
Indeks Terroryzmu 0 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 17.46 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2019-12
Bilans Budżetu -114 2020-12
Wydatki Rządowe 1033 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 703 2020-12
Dług Publiczny 1528 2021-03
Wydatki Budżetu Państwa 817 2020-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 67.4 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 10 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 94.9 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2020-12
Ranking Korupcji 104 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 57 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1796 2020-12
Produkcja Przemysłowa 2.8 2020-12
Produkcja w Górnictwie 7.5 2020-12

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 5754 2019-12
Kredyt Konsumencki 1220 2021-03

Budownictwo Ostatni okres
Odsetek Mieszkań Własnościowych 97.8 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kosowo - Wskaźniki ekonomiczne.