Kirby | Przepływy Pieniężne Netto Z Działalności Operacyjnej

W Ubiegłym Roku:

521M USD