Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 589.64 590 595 599 604 613
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.40 7.4 6.8 6.5 6.7 7
Stopa Bezrobocia 2.50 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4
Inflacja 0.30 0.6 1 1.4 0.8 1.6
Stopa Procentowa 4.50 4.25 4.25 4 4 4
Bilans Handlowy 85.80 -4.72 -4.72 -4.72 -4.72 -4.7
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.70 -2.8 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Dług Publiczny do PKB 24.50 28 25 25 25 25
Budżet Państwa do PKB -3.80 -2.9 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 60.00 60 60 60 60 60
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.40 7.4 6.8 6.5 6.7 7
PKB 43.01 44.8 45.5 45.5 45.5 45.5
Pkb W Cenach Stałych 18345800000.00 19666697600 19574968600 19685043400 19593314400 21062996438
Środki Trwałe Brutto 4629190000.00 4967120870 4948604110 4943974920 4930087350 5309852210
Pkb Per Capita 1692.50 1700 1720 1720 1720 1720
Pkb Per Capita Ppp 3733.00 3920 4015 4015 4015 4015
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 2.50 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 0.30 0.6 1 1.4 0.8 1.6
Inflacja Żywności 0.60 -0.3 1.2 2.3 2.2 2.2
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 4.50 4.25 4.25 4 4 4
Stopa Międzybankowa 5.76 4.44 4.44 4.13 3.88 4.44
Stopa Depozytowa 6.49 6.49 6.49 6.24 5.99 6.49
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 85.80 -4.72 -4.72 -4.72 -4.72 -4.7
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.70 -2.8 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 24.50 28 25 25 25 25
Budżet Państwa do PKB -3.80 -2.9 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
Wydatki Rządowe 2264800000.00 2430130400 2421071200 2418806400 2412012000 2597809398
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 60.00 60 60 60 60 60
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.30 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Przemysłowa 9.80 10 3.2 8 5 6.5


Wybrzeże Kości Słoniowej - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.