Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 601.70 591 596 600 604 613
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.60 6.8 6.5 6.7 7 7.2
Stopa Bezrobocia 2.40 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3
Inflacja 2.00 0.6 1.3 0.8 1.6 2
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.5 4.25 4 4
Bilans Handlowy 106.80 -4.98 -4.73 -4.72 -4.85 -4.7
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.70 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -1.7
Dług Publiczny do PKB 24.50 25 25 25 25 23
Budżet Państwa do PKB -3.80 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.6
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 60.00 60 60 60 60 60
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.60 6.8 6.5 6.7 7 7.2
PKB 43.01 48 48 48 48 54
Pkb W Cenach Stałych 18345800000.00 19666697600 19574968600 19685043400 19593314400 21062996438
Środki Trwałe Brutto 4629190000.00 4943974920 4930087350 4939345730 4953233300 5309866098
Pkb Per Capita 1692.50 1770 1770 1770 1770 1850
Pkb Per Capita Ppp 3733.00 4015 4015 4015 4015 4190
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 2.40 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3
Populacja 25.20 26.6 26.6 26.6 26.46 27.09
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 2.00 0.6 1.3 0.8 1.6 2
Inflacja Żywności 3.80 1.2 2.3 2.3 2.2 2.4
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.5 4.25 4 4
Stopa Międzybankowa 6.46 6.46 6.46 6.21 5.96 5.96
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 106.80 -4.98 -4.73 -4.72 -4.85 -4.7
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.70 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -1.7
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 24.50 25 25 25 25 23
Budżet Państwa do PKB -3.80 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.6
Wydatki Rządowe 2264800000.00 2418806400 2412012000 2416541600 2423336000 2597816192
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 60.00 60 60 60 60 60
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.30 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Przemysłowa 9.80 3.2 8 5 6.5 8


Wybrzeże Kości Słoniowej - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.