Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 590.20 592 596 601 605 614
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.40 6.7 7.4 6.8 6.5 7
Stopa Bezrobocia 2.60 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Inflacja 0.40 1.2 0.6 1 1.4 1.6
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.25 4.25 4 4
Bilans Handlowy 33.80 -4.73 -4.72 -4.72 -4.72 -4.7
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.10 -4 -4 -3.2 -3.2 -3.2
Dług Publiczny do PKB 24.50 28 28 25 25 25
Budżet Państwa do PKB -3.80 -2.9 -2.9 -2.7 -2.7 -2.7
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 60.00 60 60 60 60 60
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.40 6.7 7.4 6.8 6.5 7
PKB 43.01 44.8 44.8 45.5 45.5 45.5
Pkb W Cenach Stałych 18345800000.00 19666697600 19574968600 19685043400 19593314400 21062996438
Środki Trwałe Brutto 4629190000.00 4939345730 4971750060 4943974920 4930087350 5319772564
Pkb Per Capita 1692.50 1700 1700 1720 1720 1720
Pkb Per Capita Ppp 3733.00 3920 3920 4015 4015 4015
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 2.60 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 0.40 1.2 0.6 1 1.4 1.6
Inflacja Żywności 2.50 2 2.3 2.3 2.2 2.4
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.25 4.25 4 4
Stopa Międzybankowa 4.38 4.38 4.13 4.13 3.88 3.88
Stopa Depozytowa 6.49 6.49 6.24 6.24 5.99 5.99
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 33.80 -4.73 -4.72 -4.72 -4.72 -4.7
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.10 -4 -4 -3.2 -3.2 -3.2
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 24.50 28 28 25 25 25
Budżet Państwa do PKB -3.80 -2.9 -2.9 -2.7 -2.7 -2.7
Wydatki Rządowe 2264800000.00 2416541600 2432395200 2418806400 2412012000 2602662864
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 60.00 60 60 60 60 60
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.30 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Przemysłowa 9.80 7.2 10 3.2 8 6.5


Wybrzeże Kości Słoniowej - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.