HeidelbergCement | Zwykłego Kapitału Akcyjnego

Last Quarter:

563M EUR

W Ubiegłym Roku:

563M EUR