Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 207.36 209 210 211 212 214
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.10 3.7 5 5 5 5
Stopa Bezrobocia 12.00 11.9 11.5 11.5 11.5 11.5
Inflacja 2.30 2.8 2.6 2.9 3 3.1
Stopa Procentowa 5.00 5 5 5 4.5 4.5
Bilans Handlowy -335.00 -85 -85 -340 -320 -85
Saldo Obrotów Bieżących -679.70 -485 -370 -370 -370 -370
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.10 -3.4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Dług Publiczny do PKB 57.00 58 57 57 57 57
Budżet Państwa do PKB -3.40 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.10 3.7 5 5 5 5
PKB 3.61 3.8 4 4 4 4
Pkb Per Capita 3965.97 4100 4200 4200 4200 4200
Pkb Per Capita Ppp 7616.69 7789 8000 8000 8000 8000
Pkb W Cenach Stałych 423528.00 418111 418925 444704 444704 430655
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 12.00 11.9 11.5 11.5 11.5 11.5
Populacja 0.75 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 2.30 2.8 2.6 2.9 3 3.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 119.60 120 120 122 123 124
Inflacja Żywności 6.90 6.1 5.8 5.5 5 4.8
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 5.00 5 5 5 4.5 4.5
Stopa Depozytowa 1.00 1 1 1 0.5 0.5
Rezerwy Walutowe 528.30 420 420 420 420 440
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -335.00 -85 -85 -340 -320 -85
Saldo Obrotów Bieżących -679.70 -485 -370 -370 -370 -370
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.10 -3.4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Eksport 402.90 390 330 330 350 375
Import 737.80 690 670 680 410 550
Przyjazdy Turystów 281.90 290 310 310 310 310
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 57.00 58 57 57 57 57
Budżet Państwa do PKB -3.40 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek od Towarów i Usług 14.00 14 14 14 14 14


Gujana - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.