Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 207.98 208 209 210 211 213
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.10 5 5 5 5 5.5
Stopa Bezrobocia 12.00 11.5 11.5 11.5 11.5 11.7
Inflacja 2.20 2.6 2.9 3 3.1 3.5
Stopa Procentowa 5.00 5 5 4.5 4.5 3.75
Bilans Handlowy -335.00 -340 -350 -60 -175 -160
Saldo Obrotów Bieżących -679.70 -370 -370 -370 -370 -250
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.10 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3
Dług Publiczny do PKB 57.00 57 57 57 57 56
Budżet Państwa do PKB -3.40 -3 -3 -3 -3 -2.6
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.10 5 5 5 5 5.5
PKB 3.61 4 4 4 4 4.2
Pkb Per Capita 3965.97 4200 4200 4200 4200 4200
Pkb Per Capita Ppp 7616.69 8000 8000 8000 8000 8200
Pkb W Cenach Stałych 423528.00 444704 444704 444704 444704 469163
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 12.00 11.5 11.5 11.5 11.5 11.7
Populacja 0.75 0.8 0.77 0.8 0.77 0.78
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 2.20 2.6 2.9 3 3.1 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 -0.4 0.1 0.3 0.2 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 119.80 120 122 123 124 128
Inflacja Żywności 6.60 6.9 7 7.2 7 6.5
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 5.00 5 5 4.5 4.5 3.75
Stopa Depozytowa 1.00 1.05 1 1 1.05 1.05
Rezerwy Walutowe 524.10 420 420 420 440 440
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -335.00 -340 -350 -60 -175 -160
Saldo Obrotów Bieżących -679.70 -370 -370 -370 -370 -250
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.10 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3
Eksport 402.90 330 330 350 375 390
Import 737.80 670 680 410 550 550
Przyjazdy Turystów 281.90 310 310 310 310 340
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 57.00 57 57 57 57 56
Budżet Państwa do PKB -3.40 -3 -3 -3 -3 -2.6
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek od Towarów i Usług 14.00 14 14 14 14 14


Gujana - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.