Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 9205.00 9213 9236 9259 9282 9328
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.80 5.9 5.9 6.1 6.1 6.1
Stopa Bezrobocia 4.50 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
Inflacja 9.90 9.9 9.6 9.3 8.5 8.8
Stopa Procentowa 12.50 12.5 12.5 12.5 12 11.5
Bilans Handlowy -426.33 -110 -103 -103 -103 -179
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.51 -23 -23 -20 -20 -20
Dług Publiczny do PKB 18.66 33 33 28 28 28
Budżet Państwa do PKB -4.40 -4.7 -4.7 -2.5 -2.5 -2.5
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.80 5.9 5.9 6.1 6.1 6.1
PKB 10.99 11.4 11.4 10.7 10.7 10.7
Pkb Per Capita 943.40 955 955 970 970 970
Pkb Per Capita Ppp 2338.00 2500 2500 2620 2620 2620
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 4.50 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
Populacja 12.72 13.2 13.04 13.36 13.36 13.36
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 9.90 9.9 9.6 9.3 8.5 8.8
Cpi Transport 562.40 616 617 610 610 671
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 12.50 12.5 12.5 12.5 12 11.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -426.33 -110 -103 -103 -103 -179
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.51 -23 -23 -20 -20 -20
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 18.66 33 33 28 28 28
Budżet Państwa do PKB -4.40 -4.7 -4.7 -2.5 -2.5 -2.5
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5


Gwinea - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.