Garanti Bankasi | Amortyzacja Wartości Niematerialnych I Prawnych

W Ubiegłym Roku:

20.8M TRY