Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 51.3 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.5 2018-12
Stopa Bezrobocia 8.9 2018-12
Inflacja 7.65 2019-09
Stopa Procentowa 12.5 2019-09
Bilans Handlowy -2213558 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -28.89 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -19 2018-12
Dług Publiczny do PKB 65.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.9 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.5 2018-12
PKB 1.62 2018-12
Pkb Per Capita 519 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 1517 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 57777815975 2018-12
Rolnictwo w PKB 5704726584 2018-12
Budownictwo w PKB 5469794833 2018-12
Przemysł w PKB 2526253675 2018-12
Górnictwo w PKB 295694513 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 1600367327 2018-12
Usługi w PKB 33151173982 2018-12
Transport w PKB 2342948673 2018-12
Media w PKB 600148304 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.9 2018-12
Populacja 2.28 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 7.65 2019-09
Inflacja Żywności 7.15 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 224 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 213 2019-09
Cpi Transport 245 2019-09
Deflator Pkb 136 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.54 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 12.5 2019-09
Stopa Depozytowa 9 2019-03
Podaż Pieniądza M0 17818 2019-08
Podaż Pieniądza M1 20530 2019-08
Podaż Pieniądza M2 38348 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2213558 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -28.89 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -19 2018-12
Eksport 27357 2019-09
Import 2240915 2019-09
Rachunek kapitałowy 27.4 2018-09
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 65.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.9 2018-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Budżetu Państwa 4350 2019-06
Bilans Budżetu -491 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 3858 2019-06
Wydatki Wojskowe 11.3 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 31 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 2321 2017-03
Adresy IP 4061 2017-03
Index Konkurencyjności 45.92 2019-12
Ranking Konkurencyjności 124 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 2018-12
Ranking Korupcji 93 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 155 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Gambia - Wskaźniki ekonomiczne.