Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 51 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.5 2018-12
Stopa Bezrobocia 9.5 2017-12
Inflacja 7.38 2019-06
Stopa Procentowa 12.5 2019-09
Bilans Handlowy -2638587 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -7.01 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.3 2017-12
Dług Publiczny do PKB 65.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.9 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.5 2018-12
PKB 1.62 2018-12
Pkb Per Capita 519 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 1517 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 57777815975 2018-12
Rolnictwo w PKB 4590110 2016-12
Budownictwo w PKB 5469794833 2018-12
Przemysł w PKB 2526253675 2018-12
Górnictwo w PKB 295694513 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 1600367327 2018-12
Usługi w PKB 16007169 2016-12
Transport w PKB 4303923 2016-12
Media w PKB 305022 2016-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.5 2017-12
Populacja 2.1 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 7.38 2019-06
Inflacja Żywności 6.69 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 220 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 210 2019-06
Cpi Transport 244 2019-06
Deflator Pkb 136 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.95 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 12.5 2019-09
Stopa Depozytowa 9 2018-06
Podaż Pieniądza M0 14740 2018-08
Podaż Pieniądza M1 17315 2018-08
Podaż Pieniądza M2 32055 2018-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2638587 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -7.01 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.3 2017-12
Eksport 38120 2019-08
Import 2676707 2019-08
Rachunek kapitałowy 7.53 2018-03
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 65.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.9 2018-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Budżetu Państwa 3044 2018-03
Bilans Budżetu -667 2018-03
Dochody Budżetu Państwa 2378 2018-03
Wydatki Wojskowe 11.3 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 15 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 31 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 2321 2017-03
Adresy IP 4061 2017-03
Index Konkurencyjności 45.45 2018-12
Ranking Konkurencyjności 119 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 2018-12
Ranking Korupcji 93 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 149 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Gambia - Wskaźniki ekonomiczne.