PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.10 11 11 8.5 8.5 8.5
PKB 4.59 4.8 5.1 5.1 5.1 5.1
PKB Per Capita 4708.09 4810 4810 4810 4810 4810
PKB Per Capita PPP 10977.45 12800 12800 12800 12800 12800

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 5.20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Populacja 0.90 0.9 0.91 0.91 0.91 0.91

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 5.90 6 4.8 3.5 2 2.3
Inflacja Żywności 6.90 5 4 3 3 3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.30 103 104 103 103 107
Cpi Transport 131.50 132 133 133 134 134
Indeks Cen Konsumenta Cpi 119.10 119 119 121 120 122
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110.10 110 111 112 112 114
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.90 2 2 2 2 2

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Stopa Depozytowa 1.85 2.1 1.98 2.1 2.1 2.1

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy -386510.00 -359000 -456000 -456000 -456000 -456000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -12.90 -7 -7 -7 -7 -7
Import 554167.00 512000 612000 612000 612000 612000
Eksport 167657.00 153000 156000 156000 156000 156000
Dochody z Turystyki 30.80 220 500 500 500 500
Przyjazdy Turystów 62130.00 7800 12500 12500 12500 12500

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 79.80 73 70 70 70 70
Budżet Państwa do PKB -11.50 -3 -3 -3 -3 -3
Wydatki Wojskowe 75.10 43 43 43 43 43

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 9.00 9 9 9 9 9
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 8 8 8 8 8

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Produkcja Przemysłowa 2.90 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.90 3.5 3.2 3.2 3.2 3.2


Fidżi - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.