Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 35.08 35.03 35.25 35.48 35.72 36.18

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.00 3 3 3.5 3.5 3.5
Stopa Bezrobocia 19.10 21.8 21.8 21.6 21.6 21.6
Inflacja 22.30 17 16 13 11.4 10
Stopa Procentowa 7.00 7 7 7 7 7
Bilans Handlowy -3209.40 -3000 -3010 -3010 -3010 -3200
Saldo Obrotów Bieżących -1187.30 -1300 -1350 -1350 -1350 -1620
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.50 -5.4 -5.4 -4.6 -4.6 -4.6
Dług Publiczny do PKB 57.00 80 80 84 84 84
Budżet Państwa do PKB -2.50 -5 -5 -4.7 -4.7 -4.7
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.00 3 3 3.5 3.5 3.5
PKB 96.11 90 90 97 97 97
Pkb Per Capita 602.20 500 500 580 580 580
Pkb Per Capita Ppp 2219.70 1900 1900 2100 2100 2100
Pkb W Cenach Stałych 1874.70 1931 1931 1940 1940 1999
Rolnictwo w PKB 624.00 643 643 646 646 665
Przemysł w PKB 526.20 542 542 545 545 561
Usługi w PKB 745.70 768 768 772 772 795

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 19.10 21.8 21.8 21.6 21.6 21.6
Populacja 112.00 115 115 118 118 118

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 22.30 17 16 13 11.4 10
Inflacja Żywności 25.90 20 24 17 20 22
Indeks Cen Konsumenta Cpi 175.70 177 179 186 196 196
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.14 1.6 1.8 2 2.5 3

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 7.00 7 7 7 7 7

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -3209.40 -3000 -3010 -3010 -3010 -3200
Saldo Obrotów Bieżących -1187.30 -1300 -1350 -1350 -1350 -1620
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.50 -5.4 -5.4 -4.6 -4.6 -4.6
Import 3820.00 3640 3750 3750 3750 4000
Eksport 610.50 640 740 740 740 800
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 661.60 700 1250 1250 1250 900

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 57.00 80 80 84 84 84
Budżet Państwa do PKB -2.50 -5 -5 -4.7 -4.7 -4.7

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15


Etiopia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.