Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 15.00 15.05 15.1 15.15 15.2 15.3
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.20 4 4 4 4 4.2
Stopa Bezrobocia 6.50 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
Inflacja 9.00 10 10 10 10 12
Bilans Handlowy -702.00 -150 -100 -100 -100 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.30 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.5
Dług Publiczny do PKB 20.10 20 20 20 20 19.5
Budżet Państwa do PKB -12.60 -12 -12 -12 -12 -11.8
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.20 4 4 4 4 4.2
PKB 6.72 7.7 7.7 7.7 7.7 8
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 6.50 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 9.00 10 10 10 10 12
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -702.00 -150 -100 -100 -100 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.30 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.5
Eksport 335.00 650 800 800 800 800
Import 1037.00 800 900 900 900 900
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 20.10 20 20 20 20 19.5
Budżet Państwa do PKB -12.60 -12 -12 -12 -12 -11.8
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5


Erytrea - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.