Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 15.00 15.08 15.17 15.25 15.33 15.5
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 6.40 6.4 6.4 6.6 6.6 6.6
Bilans Handlowy -702.00 -655 -150 -100 -100 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.30 -0.1 -0.1 0.2 0.2 0.2
Dług Publiczny do PKB 20.10 23 23 20 20 20
Budżet Państwa do PKB -12.60 -12.4 -12.4 -13 -13 -13
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
PKB 6.72 6.5 6.5 7.7 7.7 7.7
Pkb Per Capita 715.90 558 558 587 587 587
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 6.40 6.4 6.4 6.6 6.6 6.6
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -702.00 -655 -150 -100 -100 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.30 -0.1 -0.1 0.2 0.2 0.2
Eksport 335.00 374 650 650 800 800
Import 1037.00 1026 800 800 900 900
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 20.10 23 23 20 20 20
Budżet Państwa do PKB -12.60 -12.4 -12.4 -13 -13 -13
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5


Erytrea - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.