Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 595.44 596 602 609 615 629
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.90 -3 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Stopa Bezrobocia 9.20 9 8.9 8.9 8.9 8.9
Stopa Procentowa 3.50 3.5 3.5 3.5 3 3
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.40 -5 -6 -6 -6 -6
Dług Publiczny do PKB 43.30 45 47 47 47 47
Budżet Państwa do PKB -0.90 2 2.2 2.2 2.2 2.2
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.90 -3 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
PKB 13.32 13.7 14.1 14.1 14.1 14.1
Pkb Per Capita 10602.30 10400 10550 10550 10550 10550
Pkb Per Capita Ppp 20864.60 18900 19100 19100 19100 19100
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 9.20 9 8.9 8.9 8.9 8.9
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 3.50 3.5 3.5 3.5 3 3
Stopa Depozytowa 2.45 2.45 2.45 2.45 1.95 1.95
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.40 -5 -6 -6 -6 -6
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 43.30 45 47 47 47 47
Budżet Państwa do PKB -0.90 2 2.2 2.2 2.2 2.2
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 26.00 26 26 26 26 26
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5


Gwinea Równikowa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.