Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 607.50 594 599 603 608 618
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.90 -3 -3 -3.5 -3.5 -3.5
Stopa Bezrobocia 6.90 7 6.5 6 6 6
Stopa Procentowa 3.50 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.50 -5 -5 -6 -6 -6
Dług Publiczny do PKB 53.80 55 55 48 48 48
Budżet Państwa do PKB -0.90 2 2 2.2 2.2 2.2
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.90 -3 -3 -3.5 -3.5 -3.5
PKB 13.32 13.7 13.7 14.1 14.1 14.1
Pkb Per Capita 10602.30 10400 10400 10550 10550 10550
Pkb Per Capita Ppp 20864.60 18900 18900 19100 19100 19100
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 6.90 7 6.5 6 6 6
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 3.50 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
Stopa Depozytowa 2.45 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.50 -5 -5 -6 -6 -6
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 53.80 55 55 48 48 48
Budżet Państwa do PKB -0.90 2 2 2.2 2.2 2.2
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 26.00 26 26 26 26 26
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5


Gwinea Równikowa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.