Discovery | Zysk Na Jedną Akcję - Podstawowy Fiskalne

Last Quarter:

3.26 ZAR

W Ubiegłym Roku:

9.15 ZAR