Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 177.50 178 178 178 178 178

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.00 -0.5 -0.5 5 5 5
Inflacja 2.60 3.2 3.5 2 1.6 1.4
Bilans Handlowy -14510.00 -146300 -146300 -146300 -146300 -150400
Saldo Obrotów Bieżących 78200.00 -45000 -45000 -45000 -45000 -48000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -12.50 -13.4 -13.4 -12 -12 -12
Dług Publiczny do PKB 104.00 150 150 144 144 144
Budżet Państwa do PKB -14.10 -16 -16 -15.5 -15.5 -15.5

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.00 -0.5 -0.5 5 5 5
PKB 3.32 2.9 2.9 3.2 3.2 3.2

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Populacja 0.97 1 1 1.03 1.03 1.02

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 2.60 3.2 3.5 2 1.6 1.4
Inflacja Żywności 6.30 7 6.6 5.4 4 3

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -14510.00 -146300 -146300 -146300 -146300 -150400
Saldo Obrotów Bieżących 78200.00 -45000 -45000 -45000 -45000 -48000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -12.50 -13.4 -13.4 -12 -12 -12
Import 640289.00 175000 175000 175000 175000 180000
Eksport 625779.00 28700 28700 28700 28700 29600

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 104.00 150 150 144 144 144
Budżet Państwa do PKB -14.10 -16 -16 -15.5 -15.5 -15.5

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10


Dżibuti - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.