Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 177.50 178 178 178 178 178

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.40 4 4 6.3 6.3 6.3
Inflacja 0.50 0.8 1.3 1.7 2 2
Bilans Handlowy -25229.00 -146300 -150400 -150400 -150400 -150400
Saldo Obrotów Bieżących 77352.00 -45000 -48000 -48000 -48000 -48000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.90 -12 -12 -12 -12 -10
Dług Publiczny do PKB 42.20 40 40 38 38 38
Budżet Państwa do PKB -4.00 -2.8 -2.8 -1.7 -1.7 -1.7

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.40 4 4 6.3 6.3 6.3
PKB 3.38 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Populacja 0.98 1.03 1.02 1.02 1.02 1.04

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 0.50 0.8 1.3 1.7 2 2
Inflacja Żywności 0.00 1.2 1.4 1.8 2 3

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -25229.00 -146300 -150400 -150400 -150400 -150400
Saldo Obrotów Bieżących 77352.00 -45000 -48000 -48000 -48000 -48000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.90 -12 -12 -12 -12 -10
Import 735433.00 175000 180000 180000 180000 180000
Eksport 710204.00 28700 29600 29600 29600 29600

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 42.20 40 40 38 38 38
Budżet Państwa do PKB -4.00 -2.8 -2.8 -1.7 -1.7 -1.7

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10


Dżibuti - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.