Chevron | Wartość Nominalna

Last Quarter:

0.75 USD

W Ubiegłym Roku:

0.75 USD