Chevron | Zobowiązania Krótkoterminowe

Last Quarter:

28.4B USD

W Ubiegłym Roku:

31.7B USD