China Sunergy | Przepływy Pieniężne Netto Z Działalności Operacyjnej

W Ubiegłym Roku:

-62.5M USD