Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 442.08 442 444 446 449 454
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.80 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9
Stopa Bezrobocia 4.30 4.2 4 4 4 4
Inflacja 1.70 2 2 2.2 2.2 2.2
Stopa Procentowa 1.13 1.13 1.13 1.13 1.1 1.1
Bilans Handlowy -92569.00 -99511 -100768 -107621 -107621 -107621
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.00 -5.7 -5.7 -5.6 -5.6 -5.6
Dług Publiczny do PKB 31.20 30 30 32 32 32
Budżet Państwa do PKB -3.10 -3.4 -3.4 -3.2 -3.2 -3.2
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.80 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9
PKB 1.20 1.2 1.2 0.9 0.9 0.9
Pkb Per Capita 1362.60 1370 1370 1378 1378 1378
Pkb Per Capita Ppp 2513.70 2540 2540 2590 2590 2590
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 4.30 4.2 4 4 4 4
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.70 2 2 2.2 2.2 2.2
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 1.13 1.13 1.13 1.13 1.1 1.1
Stopa Depozytowa 1.75 1.75 1.75 1.75 1.72 1.72
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -92569.00 -99511 -100768 -107621 -107621 -107621
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.00 -5.7 -5.7 -5.6 -5.6 -5.6
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 31.20 30 30 32 32 32
Budżet Państwa do PKB -3.10 -3.4 -3.4 -3.2 -3.2 -3.2
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10


Komory - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.