Compass Diversified Holdings (CODI) | Kapitał Własny I Rezerwy

Last Quarter:

777M USD

W Ubiegłym Roku:

826M USD