Cairn Energy | Koszty Zatrudnienia

W Ubiegłym Roku:

47.5M