Cairn Energy | Zmiana Stanu Srodków Pieniężnych I Papierów Wartościowych

W Ubiegłym Roku:

-174M