Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 0.83 0.82 0.83 0.83 0.83 0.84
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.30 2.8 2.5 2.8 2.7 2.7
Stopa Bezrobocia 2.80 3.8 4.5 4.5 4.5 4.5
Inflacja 4.50 2.5 2.4 2.2 2.3 2.4
Bilans Handlowy -1026.30 -865 -860 -860 -860 -860
Saldo Obrotów Bieżących -706.30 -1000 -790 -790 -790 -790
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -15.50 -23.22 -21.77 -21.77 -21.77 -21.77
Dług Publiczny do PKB 9.20 13.9 14.2 14.2 14.2 14.2
Budżet Państwa do PKB 3.50 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.30 2.8 2.5 2.8 2.7 2.7
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 2.80 3.8 4.5 4.5 4.5 4.5
Populacja 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Bezrobotni Zarejestrowani 1291.00 2220 2220 2220 2220 2220
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 4.50 2.5 2.4 2.2 2.3 2.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.10 108 108 111 110 110
Inflacja Żywności 1.30 2.5 2.6 2.8 2.9 3.1
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -1026.30 -865 -860 -860 -860 -860
Saldo Obrotów Bieżących -706.30 -1000 -790 -790 -790 -790
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -15.50 -23.22 -21.77 -21.77 -21.77 -21.77
Eksport 32.30 24 28 28 28 28
Import 271.34 260 260 260 260 265
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 9.20 13.9 14.2 14.2 14.2 14.2
Budżet Państwa do PKB 3.50 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0


Kajman-Wyspy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.