Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1844 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.8 2018-12
Stopa Bezrobocia 7.7 2012-12
Inflacja -2.6 2019-07
Stopa Procentowa 5.5 2019-03
Bilans Handlowy -105190 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -362 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 13.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -8.8 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.8 2018-12
PKB 3.08 2018-12
Pkb Per Capita 211 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 660 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.7 2012-12
Populacja 10.9 2017-12
Koszty Utrzymania Rodziny 575800 2017-12
Koszty Utrzymania 234400 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 135200 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 98300 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -2.6 2019-07
Inflacja Żywności -6.2 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 122 2019-07
Cpi Transport 120 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 109 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 90.7 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.5 2019-03
Podaż Pieniądza M0 594139 2019-05
Bilans Banków 2501113 2019-03
Bilans Banku Centralnego 1419237 2019-03
Rezerwy Walutowe 102613 2019-03
Podaż Pieniądza M1 1098144 2018-07
Podaż Pieniądza M2 1771347 2019-05
Podaż Pieniądza M3 1941340 2019-05
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -105190 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -362 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.4 2018-12
Eksport 28094 2019-03
Import 133285 2019-03
Rezerwy Złota 0.03 2019-06
Dług Zagraniczny 824024 2019-03
Terms of Trade 120 2019-03
Indeks Terroryzmu 5.32 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 13.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -8.8 2018-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Budżetu Państwa 99644 2019-03
Bilans Budżetu 16940 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 116584 2019-03
Wydatki Wojskowe 67 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 18 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -3.3 2019-05
Szybkość Internetu 2707 2017-03
Adresy IP 1971 2017-03
Index Konkurencyjności 37.53 2018-12
Ranking Konkurencyjności 136 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 17 2018-12
Ranking Korupcji 170 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 168 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 22.36 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Burundi - Wskaźniki ekonomiczne.