PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.7 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.2 2019-03
PKB 1.93 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 7810 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 782 2019-03
Rolnictwo w PKB 86.5 2019-03
Budownictwo w PKB 20.6 2019-03
Przemysł w PKB 50.8 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 80.5 2019-03
Usługi w PKB 160 2019-03
Transport w PKB 80.7 2019-03
Media w PKB 31 2019-03
Pkb Per Capita 4310 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.4 2018-12
Pracujący 156 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 16.14 2018-04
Populacja 0.4 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.2 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2019-07
Cpi Transport 108 2019-07
Inflacja Żywności 1.2 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2 2019-08
Podaż Pieniądza M0 360 2018-10
Podaż Pieniądza M1 1579 2018-10
Podaż Pieniądza M2 2982 2018-10
Rezerwy Walutowe 294 2018-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 1669 2018-12
Stopa Depozytowa 2.1 2017-12
Bilans Banków 3236322 2018-10
Bilans Banku Centralnego 1013920 2018-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -144 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących -52.6 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8 2018-12
Eksport 21.3 2018-11
Import 166 2018-11
Dług Zagraniczny 1281 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 90.2 2018-12
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2019-05
Przyjazdy Turystów 1525547 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 66.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Bilans Budżetu -38.4 2018-12
Wydatki Rządowe 1209 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1120 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 1048 2018-12
Wydatki Wojskowe 22.8 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 12.5 2018-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 2276 2017-03
Adresy IP 22700 2017-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 125 2018-12
Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2069 2018-12
Kredyt Konsumencki 451 2018-12


Belize - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne