PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.5 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.8 2019-06
PKB 1.93 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 7810 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 688 2019-06
Rolnictwo w PKB 83.9 2019-06
Budownictwo w PKB 18 2019-06
Przemysł w PKB 49.3 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 84.1 2019-06
Usługi w PKB 165 2019-06
Transport w PKB 78.2 2019-06
Media w PKB 38.7 2019-06
Pkb Per Capita 4310 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.4 2018-12
Pracujący 156 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 13.49 2019-04
Populacja 0.4 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.1 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-10
Cpi Transport 108 2019-10
Inflacja Żywności 0.8 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.3 2019-10
Podaż Pieniądza M0 388 2019-06
Podaż Pieniądza M1 1660 2019-08
Podaż Pieniądza M2 3121 2019-08
Rezerwy Walutowe 294 2018-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 1669 2018-12
Stopa Depozytowa 2 2018-12
Bilans Banków 3378368 2019-08
Bilans Banku Centralnego 1062830 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -107 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -69 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8 2018-12
Eksport 35 2019-09
Import 142 2019-09
Dług Zagraniczny 1281 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 90.2 2018-12
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2019-07
Przyjazdy Turystów 1525547 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 66.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Bilans Budżetu -38.4 2018-12
Wydatki Rządowe 1209 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1120 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 1048 2018-12
Wydatki Wojskowe 22.8 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 12.5 2018-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 2276 2017-03
Adresy IP 22700 2017-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 135 2019-12
Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2069 2018-12
Kredyt Konsumencki 451 2018-12


Belize - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne