PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.9 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.5 2020-03
PKB 1.88 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 7005 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 710 2020-03
Rolnictwo w PKB 75.2 2020-03
Budownictwo w PKB 15.8 2020-03
Przemysł w PKB 50.8 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 87.3 2020-03
Usługi w PKB 149 2020-03
Transport w PKB 61.4 2020-03
Media w PKB 22.8 2020-03
Pkb Per Capita 4150 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.7 2019-12
Pracujący 156 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 13.49 2019-04
Populacja 0.4 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2020-05
Cpi Transport 106 2020-05
Inflacja Żywności 1.1 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.3 2020-05
Podaż Pieniądza M0 412 2020-01
Podaż Pieniądza M1 1698 2020-01
Podaż Pieniądza M2 3215 2020-01
Rezerwy Walutowe 294 2018-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 1669 2018-12
Stopa Depozytowa 2 2018-12
Bilans Banków 3469132 2020-01
Bilans Banku Centralnego 1076857 2020-01

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -55 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących -178 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8 2018-12
Eksport 47.6 2020-04
Import 103 2020-04
Dług Zagraniczny 1281 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 90.2 2018-12
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2020-02
Przyjazdy Turystów 1525547 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 66.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Bilans Budżetu -38.4 2018-12
Wydatki Rządowe 1209 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1120 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 1048 2018-12
Rating Kredytowy 17 2020-07
Wydatki Wojskowe 22.8 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 12.5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 2276 2017-03
Adresy IP 22700 2017-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 135 2019-12

Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2069 2018-12
Kredyt Konsumencki 451 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 30 2020-07
Śmierć koronawirusa 2 2020-07
Odzyskany koronawirus 19 2020-07


Belize - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne