PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.3 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.8 2019-12
PKB 1.94 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 7810 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 649 2019-09
Rolnictwo w PKB 44.1 2019-09
Budownictwo w PKB 15.9 2019-09
Przemysł w PKB 34.6 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 73.8 2019-09
Usługi w PKB 147 2019-09
Transport w PKB 57.6 2019-09
Media w PKB 30.3 2019-09
Pkb Per Capita 4310 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.4 2018-12
Pracujący 156 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 13.49 2019-04
Populacja 0.4 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.2 2020-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2020-01
Cpi Transport 109 2020-01
Inflacja Żywności -0.2 2020-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.3 2020-02
Podaż Pieniądza M0 398 2019-11
Podaż Pieniądza M1 1640 2019-11
Podaż Pieniądza M2 3151 2019-11
Rezerwy Walutowe 294 2018-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 1669 2018-12
Stopa Depozytowa 2 2018-12
Bilans Banków 3398472 2019-11
Bilans Banku Centralnego 1116785 2019-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -154 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -69 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8 2018-12
Eksport 26.9 2019-11
Import 181 2019-11
Dług Zagraniczny 1281 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 90.2 2018-12
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2019-11
Przyjazdy Turystów 1525547 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 66.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Bilans Budżetu -38.4 2018-12
Wydatki Rządowe 1209 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1120 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 1048 2018-12
Rating Kredytowy 20 2020-03
Wydatki Wojskowe 22.8 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 12.5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 2276 2017-03
Adresy IP 22700 2017-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 135 2019-12

Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2069 2018-12
Kredyt Konsumencki 451 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 2 2020-03
Śmierć koronawirusa 0 2020-03
Odzyskany koronawirus 0 2020-03


Belize - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne