PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -13.1 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -13 2020-12
PKB 1.88 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 7005 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 593 2020-12
Rolnictwo w PKB 47.02 2020-12
Budownictwo w PKB 24.53 2020-12
Przemysł w PKB 30.7 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 86.4 2020-12
Usługi w PKB 112 2020-12
Transport w PKB 45.9 2020-06
Media w PKB 29.9 2020-06
Pkb Per Capita 4150 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.7 2019-12
Pracujący 165 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 19.85 2019-09
Populacja 0.4 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2021-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2021-01
Cpi Transport 102 2021-01
Inflacja Żywności 5.7 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.7 2020-10

Zdrowie Ostatni okres
Coronavirus Vaccination Rate 8.62 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 34262 2021-04
Przypadki koronawirusa 12538 2021-04
Śmierć koronawirusa 318 2021-04
Odzyskany koronawirus 12156 2021-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.3 2021-02
Podaż Pieniądza M0 412 2021-01
Podaż Pieniądza M1 1698 2021-01
Podaż Pieniądza M2 3215 2021-01
Rezerwy Walutowe 278 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 1624 2019-12
Stopa Depozytowa 1.95 2019-12
Bilans Banków 3791057 2021-01
Bilans Banku Centralnego 1342665 2021-01

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -109 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących -34.3 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.5 2019-12
Eksport 31.2 2021-02
Import 140 2021-02
Dług Zagraniczny 1310 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 94.5 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1.7 2020-12
Przyjazdy Turystów 1500570 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2019-12
Bilans Budżetu -130 2019-12
Wydatki Rządowe 1301 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 1144 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 1084 2019-12
Rating Kredytowy 15 2021-04
Wydatki Wojskowe 23 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 12.5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 2276 2017-03
Adresy IP 22700 2017-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 135 2019-12

Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2180 2019-12
Kredyt Konsumencki 614 2019-12


Belize - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne