PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -18.8 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -23.3 2020-06
PKB 1.88 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 7005 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 559 2020-06
Rolnictwo w PKB 68.93 2020-06
Budownictwo w PKB 14.35 2020-06
Przemysł w PKB 41.56 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 85.79 2020-06
Usługi w PKB 97.17 2020-06
Transport w PKB 45.9 2020-06
Media w PKB 29.9 2020-06
Pkb Per Capita 4150 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.7 2019-12
Pracujący 165 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 13.49 2019-04
Populacja 0.4 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2020-08
Cpi Transport 108 2020-08
Inflacja Żywności 1.4 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.3 2020-09
Podaż Pieniądza M0 465 2020-07
Podaż Pieniądza M1 1844 2020-07
Podaż Pieniądza M2 3362 2020-07
Rezerwy Walutowe 278 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 1624 2019-12
Stopa Depozytowa 1.95 2019-12
Bilans Banków 3573906 2020-07
Bilans Banku Centralnego 1224612 2020-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -112 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -60.2 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.5 2019-12
Eksport 32.1 2020-08
Import 144 2020-08
Dług Zagraniczny 1310 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 94.5 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2020-06
Przyjazdy Turystów 1500570 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2019-12
Bilans Budżetu -130 2019-12
Wydatki Rządowe 1301 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 1144 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 1084 2019-12
Rating Kredytowy 14 2020-10
Wydatki Wojskowe 22.8 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 12.5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 2276 2017-03
Adresy IP 22700 2017-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 135 2019-12

Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2180 2019-12
Kredyt Konsumencki 614 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 3200 2020-10
Śmierć koronawirusa 51 2020-10
Odzyskany koronawirus 2045 2020-10


Belize - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne