PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 22.4 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 22.3 2021-06
PKB 1.76 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 6120 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 711 2021-06
Rolnictwo w PKB 82.08 2021-06
Budownictwo w PKB 33.1 2021-06
Przemysł w PKB 50.55 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 83.38 2021-06
Usługi w PKB 143 2021-06
Transport w PKB 61.7 2021-06
Media w PKB 24.6 2021-06
Pkb Per Capita 3583 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 13.7 2020-12
Pracujący 146 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 19.85 2019-09
Populacja 0.42 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 85.07 2021-10
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 344463 2021-10
Przypadki koronawirusa 24447 2021-10
Śmierć koronawirusa 471 2021-10
Odzyskany koronawirus 12648 2021-10

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.9 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2021-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2021-08
Cpi Transport 115 2021-08
Inflacja Żywności 5.5 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.3 2021-09
Podaż Pieniądza M0 488 2021-07
Podaż Pieniądza M1 2177 2021-07
Podaż Pieniądza M2 3851 2021-07
Rezerwy Walutowe 348 2020-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 1725 2020-12
Stopa Depozytowa 2.18 2020-12
Bilans Banków 4045772 2021-07
Bilans Banku Centralnego 1386904 2021-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -127 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -93.9 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.5 2020-12
Eksport 63.5 2021-08
Import 190 2021-08
Dług Zagraniczny 1446 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 188 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2021-06
Przyjazdy Turystów 441586 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 84.8 2020-12
Budżet Państwa do PKB -10.7 2020-12
Bilans Budżetu -367 2020-12
Wydatki Rządowe 1338 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 926 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 993 2020-12
Rating Kredytowy 9 2021-10
Wydatki Wojskowe 24.3 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 12.5 2021-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 2276 2017-03
Adresy IP 22700 2017-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 135 2019-12

Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2237 2020-12
Kredyt Konsumencki 553 2020-12


Belize - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne