PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.7 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.2 2019-03
PKB 1.93 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 7810 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 782 2019-03
Rolnictwo w PKB 86.5 2019-03
Budownictwo w PKB 20.6 2019-03
Przemysł w PKB 50.8 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 80.5 2019-03
Usługi w PKB 160 2019-03
Transport w PKB 80.7 2019-03
Media w PKB 31 2019-03
Pkb Per Capita 4310 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9 2017-12
Pracujący 150 2017-12
Bezrobotni Zarejestrowani 16.14 2018-04
Populacja 0.39 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2019-05
Cpi Transport 109 2019-05
Inflacja Żywności 0.5 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.54 2019-06
Podaż Pieniądza M0 360 2018-10
Podaż Pieniądza M1 1579 2018-10
Podaż Pieniądza M2 2982 2018-10
Rezerwy Walutowe 312 2017-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 1578 2017-12
Stopa Depozytowa 2.1 2017-12
Bilans Banków 3236322 2018-10
Bilans Banku Centralnego 1013920 2018-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -144 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących -52.6 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7 2017-12
Eksport 21.3 2018-11
Import 166 2018-11
Dług Zagraniczny 1256 2017-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 87.9 2017-12
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2019-03
Przyjazdy Turystów 1301967 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 67.4 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3 2017-12
Bilans Budżetu -113 2017-12
Wydatki Rządowe 1199 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 1032 2017-12
Wydatki Budżetu Państwa 1004 2017-12
Wydatki Wojskowe 22.8 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 12.5 2018-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 2276 2017-03
Adresy IP 22700 2017-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 125 2018-12
Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2013 2017-12
Kredyt Konsumencki 440 2017-12


Belize - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne