PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.30 -4 -2 -0.5 0.3 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.80 -4.5 -4 -3.5 0.6 0.8
PKB 1.94 1.91 1.94 1.91 1.95 1.95
Pkb Per Capita Ppp 7810.20 7665 8190 8190 7665 7733
Pkb Per Capita 4309.92 4230 4500 4500 4600 4600
Pkb W Cenach Stałych 649.20 713 623 626 653 631
Rolnictwo w PKB 44.10 73.54 42.34 42.56 44.36 42.9
Budownictwo w PKB 15.90 15.95 15.26 15.34 16 15.47
Przemysł w PKB 34.60 50.9 33.22 33.39 34.81 33.66
Administracja Publiczna w PKB 73.80 82.7 70.85 71.22 74.24 71.79
Usługi w PKB 146.90 148 141 142 148 143
Transport w PKB 57.60 62.46 55.3 55.58 57.95 56.03
Media w PKB 30.30 34.67 29.09 29.24 30.48 29.47

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 9.40 10.5 10.5 10.5 10.6 10.6
Bezrobotni Zarejestrowani 13.49 15.4 15.2 15.2 15.2 16.12
Populacja 0.40 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 0.20 0.5 0.7 1.3 1.2 1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1
Inflacja Żywności -0.20 0.5 0.7 0.9 1 1.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.50 105 105 106 106 107
Cpi Transport 109.00 109 109 110 110 111
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.00 106 106 107 106 108

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 2.30 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8
Stopa Depozytowa 2.00 1.7 1.6 2.1 1.6 2.1
Bilans Banku Centralnego 1116785.00 124000 124000 120000 120000 120000
Bilans Banków 3398472.00 320000 320000 321000 321000 321000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -154.00 -117 -117 -105 -105 -105
Saldo Obrotów Bieżących -69.00 55 55 -70 -70 -70
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.00 -8 -8 -8 -7.5 -7.5
Eksport 26.90 45 45 55 55 55
Import 180.90 162 162 160 160 160
Dług Zagraniczny 1280.60 1280 1280 1280 1280 1280

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 66.50 70 70 70 68 66.8
Budżet Państwa do PKB -1.00 -4 -4 -4 -3.5 -3.5
Bilans Budżetu -38.40 10 10 10 10 -5
Wydatki Rządowe 1208.90 1154 1161 1167 1216 1176
Dochody Budżetu Państwa 1119.50 1210 1210 1210 1210 1295
Wydatki Budżetu Państwa 1048.50 1200 1200 1200 1200 1300
Wydatki Wojskowe 22.80 24 24 24 24 26

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek od Towarów i Usług 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Kredyt Konsumencki 451.10 431 433 435 454 439


Belize - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.