PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.90 8.3 3 1.5 1.1 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.50 -4 -3.5 0.6 0.8 0.8
PKB 1.88 1.65 1.65 1.8 1.8 1.8
Pkb Per Capita Ppp 7004.90 6480 6480 6600 6600 6600
Pkb Per Capita 4149.86 3900 3900 4100 4100 4600
Pkb W Cenach Stałych 558.63 608 630 714 715 635
Rolnictwo w PKB 68.93 42.34 41.5 75.65 75.8 41.83
Budownictwo w PKB 14.35 15.26 13.99 15.89 15.93 14.1
Przemysł w PKB 41.56 33.7 32.42 51.1 51.21 32.68
Administracja Publiczna w PKB 85.79 72 83.38 87.82 88 84.04
Usługi w PKB 97.17 142 145 150 151 146
Transport w PKB 61.40 52.8 55.49 61.77 61.89 55.93
Media w PKB 22.80 29.09 19.59 22.94 22.98 19.75

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 7.70 10.5 10.5 10 10 10
Bezrobotni Zarejestrowani 13.49 15.2 15.2 15.2 15.2 16.12
Populacja 0.40 0.41 0.42 0.42 0.42 0.43

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 0.10 0.2 0.2 0.4 0.6 0.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1
Inflacja Żywności 1.00 0.6 0.5 0.7 0.9 1.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.40 105 105 106 106 105
Cpi Transport 105.70 108 109 110 107 109
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.40 106 105 106 106 106

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 2.30 2 2 1.8 1.8 1.8
Stopa Depozytowa 1.95 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5
Bilans Banku Centralnego 1209135.00 124000 120000 120000 120000 120000
Bilans Banków 3491558.00 320000 321000 321000 321000 321000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -61.60 -136 -132 -129 -128 -130
Saldo Obrotów Bieżących -178.10 55 -70 -70 -70 -70
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.50 -11 -11 -7.5 -7.5 -7.5
Eksport 42.10 26 28 32 35 35
Import 103.80 162 160 161 163 165
Dług Zagraniczny 1309.50 1500 1500 1600 1600 1600
Przyjazdy Turystów 1500570.00 80000 80000 550000 550000 550000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 69.90 75 75 73.5 73.5 73.5
Budżet Państwa do PKB -3.50 -5.9 -5.9 -5 -5 -5
Bilans Budżetu -129.50 -150 -150 -70 -70 -170
Wydatki Rządowe 1300.90 1161 1167 1216 1219 1176
Dochody Budżetu Państwa 1143.80 1050 1050 1130 1130 1130
Wydatki Budżetu Państwa 1083.80 1200 1200 1200 1200 1300
Wydatki Wojskowe 22.80 24 24 24 24 26

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek od Towarów i Usług 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Kredyt Konsumencki 614.20 433 435 454 455 439


Belize - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.