PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.50 1.5 0.9 0.6 0.3 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.80 2.3 2.1 2 2.2 2
PKB 1.93 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94
Pkb Per Capita Ppp 7810.20 8125 8190 8190 8190 8190
Pkb Per Capita 4309.92 4400 4500 4500 4500 4500
Pkb W Cenach Stałych 687.90 695 688 713 702 712
Rolnictwo w PKB 83.90 48.69 48.18 88.11 85.58 49.91
Budownictwo w PKB 18.00 21.65 21.42 21.03 18.36 22.19
Przemysł w PKB 49.30 30.04 29.73 51.56 50.29 30.8
Administracja Publiczna w PKB 84.10 71.17 70.42 82.8 85.78 72.95
Usługi w PKB 164.70 156 154 161 168 160
Transport w PKB 78.20 70.55 69.8 82.39 79.76 72.32
Media w PKB 38.70 43.82 43.36 31.65 39.47 44.92
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 9.40 10 10.5 10.5 10.5 10.5
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja -0.70 0.7 0.9 1.1 1.3 1.8
Inflacja Żywności 0.90 0.8 1 1.2 1.1 1.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.60 106 105 106 106 106
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 2.12 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Stopa Depozytowa 2.00 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88
Bilans Banków 3402139.00 320000 320000 320000 320000 321000
Bilans Banku Centralnego 1100374.00 124000 124000 124000 124000 120000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -145.40 -117 -117 -117 -117 -105
Saldo Obrotów Bieżących -4.50 55 55 55 55 -70
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.00 -8.3 -8 -8 -8 -8
Eksport 46.00 45 45 45 45 55
Import 191.40 162 162 162 162 160
Dług Zagraniczny 1280.60 1285 1280 1287 1281 1280
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 66.50 67.6 67.2 67.2 67.2 67.2
Budżet Państwa do PKB -1.00 -6 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1
Wydatki Rządowe 1208.90 1242 1229 1234 1233 1273
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek od Towarów i Usług 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5


Belize - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.