PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 14.80 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 14.80 3.4 6 6 6 4
PKB 1.76 1.8 1.85 1.85 1.85 1.85
PKB Per Capita PPP 6119.89 6600 6890 6890 6890 6890
PKB Per Capita 3967.24 4600 4200 4200 4200 4200
Pkb W Cenach Stałych 657.92 719 664 697 697 725
Rolnictwo w PKB 50.55 91.39 59.42 53.58 53.58 55.73
Budownictwo w PKB 21.03 28.68 25 22.29 22.29 23.18
Przemysł w PKB 31.04 46.94 33.12 32.9 32.9 34.22
Administracja Publiczna w PKB 53.65 89.21 86.71 43.35 56.87 59.14
Usługi w PKB 159.03 130 149 163 169 175
Transport w PKB 61.70 73.98 56.15 64.17 63.8 51.49
Media w PKB 24.60 45.95 28.85 25.58 25.44 45.82

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 13.70 10.6 9.5 9.5 9.5 8.2
Bezrobotni Zarejestrowani 19.85 15.2 15.2 15.2 15.2 16.12
Populacja 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43 0.43

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 5.80 5.6 5.2 4.5 4 3.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1
Inflacja Żywności 7.10 1.5 1 1 1 1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.13 107 108 109 110 113
Cpi Transport 130.99 132 132 133 133 133
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.91 110 110 111 113 115

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa 2.25 2.5 2.75 2.75 3 3
Stopa Depozytowa 2.18 2.43 2.43 2.68 2.68 2.68
Bilans Banku Centralnego 1386904.00 120000 120000 120000 120000 120000
Bilans Banków 4456075.00 321000 321000 321000 321000 321000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy -178.80 -130 -130 -133 -133 -133
Saldo Obrotów Bieżących -166.00 -70 -70 -70 -70 -70
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.50 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4 -7.2
Eksport 44.70 35 37 37 37 37
Import 223.50 165 170 170 170 170
Dług Zagraniczny 1446.50 1600 1690 1690 1690 1690
Przyjazdy Turystów 441586.00 550000 890000 890000 890000 890000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 84.80 73.5 72 72 72 72
Budżet Państwa do PKB -3.30 -1.5 -1.5 -2 -2 -2
Bilans Budżetu -366.60 -105 -105 -170 -170 -110
Wydatki Rządowe 1338.50 1302 1432 1384 1392 1518
Dochody Budżetu Państwa 926.20 1130 1190 1190 1190 1190
Wydatki Budżetu Państwa 993.40 1300 1300 1300 1300 1300
Wydatki Wojskowe 24.30 25 25 25 25 25

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek od Towarów i Usług 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Kredyt Konsumencki 553.30 479 592 572 575 628


Belize - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.