PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.70 0.4 2.6 2.6 2.6 2.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.20 2.8 3.6 2.5 2 2.5
PKB 1.93 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94
Pkb Per Capita Ppp 7810.20 8125 8125 8190 8190 8190
Pkb Per Capita 4309.92 4400 4400 4500 4500 4500
Pkb W Cenach Stałych 782.00 693 737 802 798 756
Rolnictwo w PKB 86.50 48.62 54.91 88.66 88.23 56.28
Budownictwo w PKB 20.60 21.49 21.76 21.12 21.01 22.3
Przemysł w PKB 50.80 29.91 33.77 52.07 51.82 34.62
Administracja Publiczna w PKB 80.50 70.62 83.4 82.51 82.11 85.48
Usługi w PKB 160.00 156 166 164 163 170
Transport w PKB 80.70 70.01 74.38 82.72 82.31 76.24
Media w PKB 31.00 43.38 32.53 31.78 31.62 33.34
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 9.00 6 6 6 6 6
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja -0.30 0.3 0.7 0.9 1.1 1.8
Inflacja Żywności 0.60 0.6 0.8 1 1.2 1.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.70 106 106 106 106 108
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Depozytowa 2.10 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
Bilans Banków 3236322.00 318000 320000 320000 320000 321000
Bilans Banku Centralnego 1013920.00 124000 124000 124000 124000 120000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -144.30 -112 -117 -117 -117 -105
Saldo Obrotów Bieżących -52.60 -80 55 55 55 -70
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.00 -5.5 -5.5 -5.2 -5.2 -5.2
Eksport 21.30 50 45 45 45 55
Import 165.60 162 162 162 162 160
Dług Zagraniczny 1255.80 1291 1301 1287 1281 1334
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 67.40 67.6 67.6 67.2 67.2 67.2
Budżet Państwa do PKB -3.00 -6 -6 -5.1 -5.1 -5.1
Wydatki Rządowe 1198.90 1232 1242 1229 1223 1273
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek od Towarów i Usług 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5


Belize - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.