Azimut Holding | Przepływy Pieniężne Z Działalności Inwestycyjnej

W Ubiegłym Roku:

51.2M EUR