ANZ Banking | Przepływy Pieniężne Netto Z Działalności Operacyjnej

W Ubiegłym Roku:

25.4B AUD