Amazon | Wartość Księgowa - Wyemitowanych Akcji Fiskalna

Last Quarter:

40.43 USD

W Ubiegłym Roku:

28.42 USD