Advanced Micro Devices | DŁUG

Last Quarter:

2.23B USD

W Ubiegłym Roku:

2.22B USD