Ameren | Amortyzacja Wartości Niematerialnych I Prawnych

Last Quarter:

20M USD

W Ubiegłym Roku:

83M USD