Anglo American | Wspólne Akcje Wybitne

Last Quarter:

1.4B USD

W Ubiegłym Roku:

1.4B USD